Ny hjemmeside er på vej

Fra d. 14. december har alle forældre i dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Rebild Kommune adgang til AULA 😊

Vi skal fremover benytte AULA’s hjemmeside-modul, og det betyder at vi efter små 5 år lukker ned for vores egen hjemmeside. Det betyder også at siden ikke længere opdateres 😥

Du vil automatisk blive viderestillet til den nye hjemmeside, når den er tilgængelig og opdateret.

Tak for de mange kommentarer og roser vi har fået gennem alle årene 🙏

 

Efterhånden som vi får flyttet data over på den nye AULA Hjemmeside forsvinder de her fra siden.

Så er der noget du ikke kan finde, eller er du bare lidt nysgerrig, så er du mere end velkommen til at følge med, mens vi bygger den nye AULA Hjemmeside her.

Velkommen 

Velkommen til to børnehuse, hvor vi i samarbejde med forældrene er med til at skabe en ramme for tryghed og udvikling, for de børn vi allesammen holder så meget af.

Velkommen til Græshoppen og Regnbuen.

Noget af det der gør os til

noget særligt

FROKOSTORDNING

Vores forældre har valgt frokostordning med 85 % økologiske madvarer. Børnehaven sørger desuden for morgenmad, formiddags- og eftermiddagsmad, så dit barn får en sund og varieret kost hele dagen.

FORÆLDRESAMARBEJDE

Vi har et utrolig godt samarbejde med vores Forældrebestyrelse, der inddrages og medvirker til at sikre en positiv udvikling af vores huse, med et fokus alene: At skabe en tryg hverdag for alle børn.

LEDELSE TÆT PÅ

I ledelsen står vi sammen om at sikre arbejdsglæde for alle vores medarbejdere. Trivsel, glæde og udvikling for alle vores børn. Derfor er vi helt tæt på kerneopgaven i begge vores huse hver eneste dag.

ALDERSBLANDING

Vores stuer er aldersblandede, så de yngste har store børn at spejle sig i, og de store børn lærer at tage ansvar for sig selv og for de yngste. Det giver tryghed at dit barn ikke skal skifte stue, og har de samme voksne omkring sig.

STØTTEFUNKTION

I Regnbuen har vi fastansat en støttepædagog. De børn der har brug for særlig omsorg og støtte ikke skal vente længe på hjælp, da vi selv fordeler støttetimerne. Det sker alt sammen i tæt dialog med barnets forældre.

LÆRING I LEG

Vi er særligt optaget af børnenes leg, og al den læring der ligger i den. Vi kombinerer den med aktiviteter der giver børnene ny viden og indhold til legen, og skaber på den måde spændende leg og læring hver dag.

Kontakt os
Jesper Johansen

Jesper Johansen

Dagtilbudsleder
Jesper er øverst ansvarlige leder for ledelse af personale og økonomi.

Du kan møde Jesper i begge huse hver dag, og han træffes altid efter aftale.

   99 88 80 71

   ijejo@rebild.dk

Camilla Meier Østergård

Camilla Meier Østergård

Daglig leder
Camilla er medansvarlig for den pædagogiske ledelse og særlig indsats omkring børnene.

Du kan møde Camilla i begge huse hver dag, og hun træffes altid efter aftale.

   99 88 80 72

   icmos@rebild.dk

Tina Dahl

Tina Dahl

Administrativ medarbejder
Tina er sekretær for ledelsen og hjælper vores pædagoger med administrative opgaver.

Hun har styr på indkøb og regninger.

   99 88 80 73

   itdje@rebild.dk

Gitte Nygaard Sørensen

Gitte Nygaard Sørensen

Bestyrelsesformand
Gitte er formand for børnehavernes Forældrebestyrelsen.

Kontakt bestyrelsen hvis du har spørgsmål eller emner, som du tænker vil være relevant for bestyrelsen at drøfte.

   60 72 92 38

  gitte_nygaard40@hotmail.com

Her kan du se hvordan

vi gør en forskel

Håndboldkaravane

Tirsdag d. 5. september var alle børnene inviteret til Håndboldkaravane i Sortebakkehallen. Sortebakken HK var arrangør, og bød på spænde aktiviteter med masser af udfordringer for krop, sanser og koncentration. Der var forhindringsbane, der blev løbet stafet, der blev skudt efter kegler, skudt på mål og meget mere. 1000 tak til de engagerede repræsentanter fra Sortebakken…

Tegn på læring

I 2016 startede vi arbejdet med en 3-årig læseplan. Strukturen i læseplanen er bygget op omkring temaer, og skal øge vores mulighed for at udvikle, evaluere og kvalificere temaerne på tværs af de to huse i vores lille organisation. Det sikrer en bedre udnyttelse af de ressourcer der bliver færre og færre af, og det…

Fokus på systematik

Hvordan møder man stigende dokumentationskrav og sikrer øget kvalitet i opgaveløsningen, mens man samtidig frigiver mere børnetid til pædagogerne? Det er et tema som Anita og Jesper, der er hhv. Daglig Leder og Dagtilbudsleder i vores huse, har brugt rigtig lang tid på at forholde sig til i de sidste par måneder. De har nu…

Samarbejde

Kærlighed, omsorg og anerkendelse er fundamentet i al opdragelse, men det forudsætter også krav, ansvar og tydelige voksne, der viser, hvor deres egen grænse går. Det er din opgave at opdrage dit barn, lære dit barn at respektere andre, lære dit barn at sætte grænser og at kunne indgå som en del af et fællesskab. Med det ansvar følger også barnets følelsesmæssige, sproglige og motoriske færdigheder.

Det er alt sammen noget vi hver dag understøtter i børnehaven gennem struktur, dialog og aktiviteter, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig med råd og vejledning, når du selv bliver udfordret. Et godt og positivt samarbejde er forudsætningen for, at dit barn får den hjælp og de udfordringer, der skal være med til at skubbe positivt til dit barns udvikling.

Tid til en samtale

Når du henter og bringer dit barn, har medarbejderne ikke altid god tid til at snakke om særlige udfordringer og problemer omkring dit barn. Hvis du har behov for det, så lav en aftale med en stuepædagog om hvornår I kan mødes til en snak. Vores medarbejdere er utrolig fleksible, og har mulighed for at mødes med dig med meget kort varsel, hvis der er behov for det.

Hvad kan du forvente?

Hos os kan du forvente at blive mødt af en gruppe medarbejdere som arbejder professionelt, i en organisation med et stærkt fokus på det enkelte barns udvikling, og på udvikling af den pædagogiske praksis i vores huse. Du kan forvente, at vi arbejder målrettet og systematisk omkring dit barn, og at vi løbende udvikler praksis ved intern opkvalificering og efteruddannelse.

Aktiviteter fra vores

Læseplan

Postkort fra

BØRNEHAVEN

I 2020 skal vi realisere En Styrket Læreplan. Det vil vi gerne markere ved at gøre hverdagen i børnehaven endnu mere nærværende for børn og forældre, og det gør vi med et projekt der hedder Postkort fra børnehaven. Du kan læse mere om projektet på siden Postkort, og se de nyeste postkort her på siden.

Rebild Syd

Rebild Syd

Børnehaverne i Rebild Syd opstod ved en strukturændring i Rebild Kommunes Dagtilbud. Det skete i 2010, hvor børnehaverne Græshoppen i Rørbæk og Regnbuen i Nørager blev lagt sammen under samme ledelse, således at det i dag er én institution med to huse.

I 2015 fik husene ny ledelse, der sammen med medarbejderne har skabt en arbejdsglæde og en professionel tilgang til det pædagogiske arbejde, som vi glæder os over er med til at inspirere andre institutioner.

Ledelsen er synlig i begge huse hver dag. Tæt på børnene, tæt på personalet og tæt på kerneopgaven.

Græshoppen

Græshoppen

Børnehaven i Rørbæk, en natur- og idrætsbørnehave. Børnehaven, der åbnede i august 2004, er oprettet i tæt samarbejde med Rørbæk Idrætsforening og har til huse i lejede lokaler.

Børnehaven ligger ved siden af idrætsforeningens boldbaner som vi benytter næsten dagligt. Der er en dejlig legeplads med masser faciliteter, og en lille skov indgår som en del af legepladsen.

Græshoppen er organiseret med to aldersblandede stuer. Der er udelukkende uddannet personale og/eller Pædagog-studerende som fast personale på stuerne.

Regnbuen

Regnbuen

Børnehaven Regnbuen, i Nørager fremtræder som to bygninger med en lang gang mellem sig, men er i virkeligheden en sammenbygning af fire lærerboliger. Bygningerne har tidligere rummet både en børnehave og en aldersintegreret institution, men i 2000 blev bygningerne renoveret og bygget sammen.

Børnehaven har en kæmpe og alsidig indrettet legeplads med store grønne arealer tilknyttet.

Regnbuen er organiseret med tre aldersblandede stuer. Der er udelukkende uddannet personale og Pædagog- og/eller PAU-studerende som fast personale på stuerne.

Dagens struktur

6:30 til 9:00, morgenhygge og leg.

9:00 til 9:30, formiddagsmad på stuerne.

9:30 til 11:15, tema-aktiviteter og leg.

11:15 til 12:00, frokost på stuerne.

12:00 til 14:00, ude på legepladsen.

14:00 til 14:30, eftermiddagsmad og læsning.

14:30 til 17:00, små aktiviteter og leg på stuerne.

To skønne børnehuse i Rebild Kommune
Rebild Syd
X