Det praktiske

Her finder du alt det som er

Vigtigt at huske

Arrangementer

Arrangementer

Læs mere
Børneorm

Børneorm

Læs mere
Børnesår

Børnesår

Læs mere
Dit barns ferie

Dit barns ferie

Læs mere
Ferier / Lukkedage

Ferier / Lukkedage

Læs mere
Frokostordning

Frokostordning

Læs mere
Fødselsdag

Fødselsdag

Læs mere
Garderoben

Garderoben

Læs mere
Husk tilbagemelding

Husk tilbagemelding

Læs mere
Hånd-fod-mundsyge

Hånd-fod-mundsyge

Læs mere
Kighoste

Kighoste

Læs mere
Koordineret pasning

Koordineret pasning

Læs mere
Legetøjsdag

Legetøjsdag

Læs mere
Lussingesyge

Lussingesyge

Læs mere
Medicin

Medicin

Læs mere
Røde hunde

Røde hunde

Læs mere
Sampasning

Sampasning

Læs mere
Selvhjulpenhed

Selvhjulpenhed

Læs mere
Skarlagensfeber

Skarlagensfeber

Læs mere
Skoldkopper

Skoldkopper

Læs mere
Syg eller fri

Syg eller fri

Læs mere
Tabulex

Tabulex

Læs mere
Tid til samtale

Tid til samtale

Læs mere
Tøj og skiftetøj

Tøj og skiftetøj

Læs mere
Øjenbetændelse

Øjenbetændelse

Læs mere
Åbningstider

Åbningstider

Læs mere

Her er et par emner og overskrifter som endnu ikke er kommet i en kategori for sig selv:

 

Hente og bringe

Husk altid at aflevere dit barn til en medarbejder, eller at have kontakt til en medarbejder i huset, når du afleverer dit barn. Ellers ved vi måske ikke, at vi har ansvaret for dit barn. Ved indgangen hænger en infoskærm med adgang til Tabulex Daginstitution, hvor du skal “trykke” dit barn ind.

I siger farvel på stuen, og de børn som har lyst, og selv kan finde ud af det, går hen og vinker farvel til dig i vinduet. Der er indimellem mange børn om morgenen, og vi har desværre ikke ressourcer til både at skabe ro på stuen og følge børnene ud at vinke.

Når du henter dit barn, skal I sige farvel til en medarbejder og du skal huske at “trykke” barnet ud på infoskærmen. Skal dit barn med en anden hjem, eller bliver barnet hentet af andre end dig, så skal vi have besked. Opret en legeaftale i Tabulex Daginstitution eller sæt en anden person på som den der henter. Du kan selv tilføje søskende, bedsteforældre eller lign. som faste personer der må afhente dit barn. Så behøver du ikke give besked hver eneste gang.

Når du afleverer og henter dit barn, så gør det kort. Når I kommer om morgenen, ved dit barn godt at du skal gå. Dette lærer dit barn lynhurtigt. De fleste børn har svært ved at gå i gang med en aktivitet, fordi de ved at deres far eller mor skal gå. Når forældrene er gået, kan barnet fordybe sig. Børn kan godt blive kede af det, når forældrene går, men der er altid personale til at trøste. Af hensyn til personalets rygge bærer vi ikke almindeligvis på børnene. Afleveringen kan da være siddende eller ved siden af en voksen, hvis dette er nødvendigt. Hvis dit barn ikke græder og er klar til at sige farvel uden en voksen, så er det helt okay. I skal bare huske at få sagt godmorgen til en voksen. Husk at sige tydeligt farvel til dit barn inden du går.

Når du henter dit barn om eftermiddagen er det også en god idé at gøre det kort. Dit barn har på det tidspunkt haft nogle dejlige (og måske mange) timer i børnehaven, men har nu brug for at være sammen med sin familie. Når du kommer, så vær opmærksom på at dit barn kan have svært ved at skelne i forhold til hvilke regler der gælder når du kommer. Er det børnehavens regler eller er det mor og fars regler? Men det er selvfølgelig børnehavens. Vil dit barn ikke med hjem og opstår der en konflikt omkring det, så er det ofte udtryk for det modsatte: At barnet er helt fyldt op af dagen i børnehaven og i virkeligheden gerne vil hjem.

Husk at din barn skal rydde op efter sig inden I forlader børnehaven 😉

 

Forældresamarbejde

Kærlighed, omsorg og anerkendelse er fundamentet i al opdragelse, men det forudsætter også krav, ansvar og tydelige voksne, der viser, hvor deres egen grænse går. Børn skal lære, at hvis vi skal leve sammen i familien eller børnehaven, må der være nogle spilleregler. For vi skal ikke udelukkende opdrage for børnenes skyld, men også for fællesskabets. Opdragelse er samvær og nærvær mellem børn og forældre, men også med andre vigtige voksne som bedsteforældre og ja, også pædagoger. Det er din opgave at opdrage dit barn, lære dit barn at respektere andre, lære dit barn at sætte grænser og at kunne indgå som en del af et fællesskab. Med det ansvar følger også barnets følelsesmæssige, sproglige og motoriske færdigheder.

Det er alt sammen noget vi hver dag understøtter i børnehaven gennem struktur, dialog og aktiviteter, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig med råd og vejledning, når du selv bliver udfordret. Det kan fx være gennem samtaler, vejledning eller daglig dialog. Samvær og nærvær er noget af det vigtigste i børnehaven, og det skal understøtte den opgave du har som forælder. Derfor er et godt og positivt forældresamarbejde forudsætningen for, at dit barn får den hjælp og de udfordringer, der skal være med til at skubbe positivt til dit barns udvikling. Hvis vi oplever konkrete udfordringer omkring dit barn, er du den første, der får det at vide.

Hos os kan du forvente at blive mødt af en gruppe medarbejdere som arbejder professionelt, i en organisation med et stærkt fokus på det enkelte barns udvikling, og på udvikling af den pædagogiske praksis i vores huse. Du kan forvente at vi arbejder målrettet og systematisk omkring dit barn, og at vi løbende udvikler praksis ved intern opkvalificering og efteruddannelse.

Vi forventer til gengæld at du understøtter arbejdet i børnehaven ved at bakke op, orientere dig og tage ansvar. Det betyder vi forventer at …

Du medvirker til skabelsen af et gensidigt tillidsforhold og et godt samarbejde til fordel for dit barn.

Du bakker op omkring vores værdier og pædagogik.

Du bakker op omkring børnehavens principper og politikker.

Du holder dig orienteret omkring det der sker i huset.

Du giver os både ros og konstruktiv kritik.

Du er opmærksom på, at fortrolige samtaler med personalet omkring barnet skal foregå i møderum eller på kontoret.

Du bakker op omkring forældrearrangementer – og særligt ved forældremøder.

Du informerer os om store forandringer i dit barns hverdag (skilsmisse, dødsfald, sygdom og lign.)

Du interesserer dig for, hvad dit barn har lavet i børnehaven i dag.

Du ser børnehaven som et stort fællesskab, hvor der skal være plads til alle.

Du gør din indflydelse gældende på forældremøder og gennem den valgte Forældrebestyrelse.

Hvis indholdet på siden giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, så skriv til vores Dagtilbudsleder Jesper Johansen på ijejo@rebild.dk

X