Årshjul endte i læseplan

Årshjul endte i læseplan

Årshjul endte i læseplan

Fra 1. august 2016 træder en ny 3-årig læseplan i kraft i Børnehaverne Rebild Syd. Når vi kalder det en 3-årig plan, så er det fordi en del af de nye temaer i planen gentager sig over flere år, og indholdet diferentieres så der er udfordringer for både store og små. Det er også derfor vi kalder det en læseplan og ikke et årshjul. 

Det handler dermed ikke længere om det perspektiv der hedder årets gang i børnehaven. Det handler om det perspektiv der hedder barnets tre år i børnehaven.

Sådan starter introduktionen til det materiale som medarbejdere og ledelse har udarbejdet, som styringsredskab til at sikre kvalitet, løbende opfølgning og fokus på det enkelte barn. Materialet der både indeholder en plan for aktiviteter og traditioner indeholder også en beskrivelse af de løbende opfølgninger i barnets børnehavetid. Det sætter yderligere fokus på samarbejde og forældreansvar, og giver personalet rum og mulighed til et udvidet samarbejde på tværs af de to huse.

Med læseplanen følger en række nye emner og overskrifter. Der sættes øget fokus på sprog, motorik, natur, kultur og meget mere. Emnerne går igen henover barnets år i børnehaven, men hver gang vil barnet blive mødt med nye udfordringer ind i emnet.

De nye beskrivelser og strukturer er behandlet på Forældrebestyrelsesmødet d. 8. juni, hvor der var meget positiv opbakning til intentioner, indhold og struktur. Bestyrelsen bidrog med en række præciseringer af formuleringer, som er indarbejdet i materialet.

Du kan læse mere om den nye læseplan her, og samtidig danne dig et overblik over de tre år i børnehaven.

Har du spørgsmål til materialet, ris eller ros, så hører vi MEGET gerne fra dig! Skriv til Jesper på ijejo@rebild.dk eller giv din kommentar til en af pædagogerne på stuen.

Om forfatteren

X