Nyt pilotprojekt

Nyt pilotprojekt

Nyt pilotprojekt

Den tidligere regering og KL blev i oktober 2014 enige om en række nye krav til it-systemerne i folkeskolen. Noget af det første, skolerne skal have på plads, er den såkaldte ’læringsplatform’, hvor lærerne kan årsplanlægge, bygge undervisningsforløb, arbejde med Fælles Mål og elev-evaluering. I Rebild Kommune skal skolerne bruge “Meebook”, som sidste år vandt i kategorien ‘Future Platform’ ved den danske Internet Award og to sølvpriser ved Lovie Awards, som er den største europæiske prisuddeling for internetløsninger.

På skoleområdet starter arbejdet med Meebook i skoleåret 2016-2017, og det skal være fuldt implementeret til skoleårets start 2017-2018. Indenfor få år forventer vi ændringer i Dagtilbudsloven, og at de krav der i dag ligger til opfølgning på den enkelte elev i skolen, i et eller andet omfang, vil præge en ny lovgivning for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Det ønsker vi at være forberedt på i vores børnehaver. Samtidig ønsker vi også at kvalificere Rebild Kommunes arbejde med Meebook-platformen.

Vi har derfor, som den første daginstitution i kommunen, indgået aftale om at “tyvstarte” og anvende Meebook i vores dagtilbud. Det sker i forbindelse med den endelige udarbejdelse af nyt årshjul og aktivitetsplaner, der efter planen skal ske i slutningen af maj måned. Vi ser det som en oplagt mulighed for at digitalisere det materiale vi er ved at gøre færdigt, sætte yderligere fokus på systematisering af arbejdet med det enkelte barn og større børnegrupper på tværs af stuer og huse. Det er en proces vi står vi i lige her og nu, og derfor starter vi også lidt før flere af skolerne går i gang.

På skoleområdet er arbejdet med platformen mere omfattende og også mere komplekst. Derfor kommer der først en melding ud omkring Meebook fra den enkelte skole, når der ligger en implementeringsplan klar.

Vores medarbejdere begynder at arbejde med systemet i juni, og vi forventer at forældregruppen kan få adgang til materialet efter sommerferien. Det endelige tidspunkt afhænger dog af en række tekniske forhold, som vi ikke har indflydelse på. Projektet kan afvikles indenfor den ressource som i dag er sat af til arbejde med planlægning og evaluering. Samtidig vil systemet lette en række arbejdsgange for os, vil det kunne frigive af ressourcer til andre opgaver allerede indenfor det første år. Du kan læse mere om Meebook på adressen meebook.com

Vi glæder os til at præsentere forældregruppen for projektet og for Meebook. Men mest af alt til det udvidede samarbejde som platformen kan give os med skolen.

Om forfatteren

X