Afsked med skolebørn

Afsked med skolebørn

Afsked med skolebørn

Torsdag og fredag har vi sagt farvel til de ældste børn, som på mandag starter i MiNiSFO på Sortebakkeskolen. I en lang årrække har vi samarbejdet med skolen omkring rullende skolestart, men sidste år gik skolen tilbage til den traditionelle opstart i MiNiSFO pr. 1. april. Så vi er i gang med at skabe nye traditioner om overgangen til skolen, og arrangementerne i de to huse tåler helt sikkert gentagelse.

I Regnbuen foregik arrangementet om aftenen, og alle familer havde mad med hjemmefra til et stort ta’-selv-bord. Efter spisning var der overrækkelse af medaljer og diplomer til børnene, som en markering af overgangen. Hvert diplom blev overrakt med en lille tale til hvert barn, afsluttet med et farvelkram.

I Græshoppen havde børnene bagt kage, og forældregruppen var inviteret til formiddagskaffe. Her startede børnene med en sang, og efter kaffe og kage var der også her overrækkelse af medaljer og diplomer. I Græshoppen var alle børn samlet til den lille ceremoni, og der blev lyttet andægtigt til de søde afskedsord, selv af de helt yngste børn.

Begge steder fik både børn og voksne en afskedshilsen med fra Jesper, som mindede om at skolen ikke er for den enkelte, men for fællesskabet. Regler i skolen er til for at sikre fællesskabet, og en god skolegang kræver opbakning til skolen og de voksne. Skolen er ikke “min” men “vores”.

Vi vil gerne sige tak for de mange positive tilbagemeldinger vi allerede har fået omkring arrangementerne. Deres form og indhold indgår i den aktuelle drøftelse vi har, op til udarbejdelse af nyt årshjul og aktivitetsplan i maj måned. Men næste års skolebørn kan godt begynde at glæde sig, for selvfølgelig bliver der også noget helt særligt for dem!

Om forfatteren

X