Digitale løsninger

Digitale løsninger

Digitale løsninger

Vi har et stigende besøgstal på vores hjemmeside, som du lige nu sidder læser dette indlæg på. Flere og flere forældre benytter dagligt vores intra-løsning, men alligevel har vi lyttet til forældregruppens opfordring til at lave en bredere løsning, der er integreret i et socialt medie. Med lanceringen af Børnehaverne Rebild Syd på Facebook har vi taget et af de første skridt, og samtidig opdaterer og tilpasser vi de systemer vi ellers bruger. Målet er øget tilgængelighed og øget brugervenlighed, men samtidig må det ikke give vores pædagogiske personale flere administrative opgaver eller mere komplicerede arbejdsgange.

Udfordringen er at ingen af de løsninger vi har mulighed for at anvende kan rumme alle funktioner som en kobling af hjemmeside, intra, infoskærme og sociale medier rummer. Så vi skal langt hen ad vejen selv opfinde den dybe tallerken og koble de forskellige dele sammen. Derfor har projektet her også i høj grad været drevet af frivillighed og det er ledelsen der har lagt ekstra ressourcer og interesse i arbejdet med løsningerne. Det er vi nu nået så langt med, så vi i dag yder råd og vejledning til andre institutioner, som gerne vil sæte yderligere fokus på deres digitale kommunikation.

 

Hvis man er glad for tal og statistik er den ren hyggelæsning, når man skal finde ud af hvordan vores brugere benytter vores digitale platforme. Heldigvis er det ren hobby-beskæftigelse for vores nørdede leder 😉

Men det betyder ikke at vi selv står stille, og i denne uge opdaterede vi vores infoskærme. Vi har revideret indhold og overskrifter i forhold til det indhold vi oplever bliver efterspurgt, og vi har integreret inhold fra vores egen, fra Sortebakkeskolens og fra Rebild Kommunes Facebook-sider. En del af idéen med infoskærmene er at minde både forældre og medarbejdere om, at vi som institution er en del af noget større. Det her er en nem og hurtig måde at vise det.

I forhold til de værktøjer medarbejderne benytter, så har vi også indenfor den seneste uge lavet justeringer. Medarbejderne skal fortsat benytte de løsninger vi bruger i dag, men der er åbnet op for flere muligheder. Vores digitale fotoenheder er blevet sat op, så medarbejderne nu kan uloade billed- og tekstmateriale direkte til vores intra-løsning og til vores lukkede Facebook-gruppe. Det betyder at billeder og tekst fra en aktivitet i visse tilfælde er tilgængelige inden aktiviteten er slut. I den forbindelse har dokumentation og etik naturligvis været et vigtigt emne at drøfte både i personalegruppen, men naturligvis også i vores Forældrebestyrelse.

 

Koblingen af Facebook og hjemmeside har fået antallet af besøgede der læser vores små nyheder til at tre-dobles indenfor få måneder. Det siger lidt om hvor vi skal finde vores brugere henne.

I slutningen af maj måned skal personale og ledelse på internat og udvikle nyt årshjul og årsplan for de pædagogiske aktiviteter i de to huse. En del af opgaven bliver også at sikre, at det nye indhold er digitalt, let tilgængeligt og relevant for vores brugere. Det skarpe fokus vi har haft på digitalisering i det seneste år har gjort at vores medarbejderes kompetencer if. IT, tekst- og billedbehandling, arbjede med foto, video, apps osv. er blevet markant forbedret og nu er på et meget højt niveau. Det skal vi udnytte når årshjul og årsplan skal indarbejdes som en naturlig del af vores samlede digitale løsning.

Om forfatteren

X