Øget fokus på dagpleje

Øget fokus på dagpleje

Øget fokus på dagpleje

Vi har haft rigtig meget at se til i forbindelse med ledelsesskift og ny struktur, men er nu nået så langt at vi kan se lidt længere ud end vores egen næsetip. Et af de steder vi har set muligheder for at forbedringer er samarbejdet med den kommunale dagpleje.

Lige nu pågår der politisk diskussion omkring en eventuel decentralisering af dagplejens organisering og ledelse. En diskussion som vi følger nøje, og som vi også har bidraget til gennem deltagelse i en af de arbejdsgrupper der skal bidrage til kvalificeringen af den politiske beslutning. Decentralisering af den kommunale dagpleje er til politisk behandling onsdag d. 11. november 2015. Men uanset udfaldet, så har vi et ønske om et øget, forpligtende og udviklende samarbejde med dagplejen.

– og vi er allerede i gang. Ledelsen har mødtes flere gange med den kommunale dagpleje i Rørbæk. Her har vi bl.a. drøftet mulighederne for samarbejde omkring legestue i børnehaven, deltagelse i arrangementer for forældre, men alle vigtigst: Opfølgning på arbejdet med det enkelte barn. I Rørbæk går den kommunale dagpleje nu i gang med at anvende ALLE MED som redskab til dokumentation og opfølgning, og dermed bruger de samme skema og metode som vi har indført i vores to huse fra 1. august. Samtidig ligger der nu en aftale om løbende møder mellem vores ledelse, dagplejerne i Rørbæk den dagplejepædagog som er tilknyttet gruppen Rørbæk. Der er ingen tvivl om at de nye aftaler, den løbende dialog og et fælles fokus på dokumentation og opfølgning vil bidrage til at løfte kvaliteten i dagpleje, i børnehaverne og i arbejdet med overgangen fra dagpleje til børnehave.

I Nørager er vi ikke helt så langt som i Rørbæk, men her er vi dog ved at være på plads i forhold til at få aftalt de første møder, og starter i slutningen af november måned. Også her forventer vi at der vil blive et samarbejde omkring ALLE MED til dokumentation og opfølgning, så vi kan få det samme kvalitetsløft som vi lægger op til i Rørbæk.

Billedet øverst er fra november, hvor dagplejen i Rørbæk var på besøg hos Springlopperne. Det var en rigtig dejlig formiddag, og vi glæder os til at se Jer igen!

Om forfatteren

X