Sproguge

Sproguge

Sproguge

Begge huse summer af aktivitet og der bliver talt, læst, sunget og leget på kryds og på tværs. Fx arbejder vi med ord der gør os glade og ord der sårer. Vi sætter ord og billeder på begreber som glad og sur. Hvordan ser mit ansigt ud når jeg er glad? Hvordan ser min krop ud når jeg er sur?

Onsdag aften kom hjerneforsker Kjeld Fredens forbi, og gav råd til hvordan man som forælder kan arbejde med sit barns sprog, og råd til hvilke indsatsområder man kan prioritere i daginstitutionen. Der var deltagelse af medarbejdere, samarbejdspartnere fra andre institutioner, dagpleje, PPR og heldigvis også forældre. En del af de indsatsområder der kan arbejdes med i børnehaverne vil blive sat i spil når der er personalemøde onsdag d. 4. november, og de forældre som deltog i foredraget vil i den kommende tid se hvordan flere af principperne vil folder sig ud i praksis. Vi gør nemlig rigtig meget af det i forvejen 🙂

Resten af ugen fortsætter med forskellige sprog-aktiviteter, og det slutter ikke der. I forberedelsen til projektet har medarbejderne genereret så mange idéer til aktiviteter og del-projekter, at arbejdet vil strække sig ind i de kommende uger og langt ind i det kommende år.

Om forfatteren

X