Årets TR er fra Rebild Syd

Årets TR er fra Rebild Syd

Årets TR er fra Rebild Syd

Et fast indslag på BUPL Nordjyllands Generalforsamling er kåring af årets Tillidsrepræsentant (TR). Det er medarbejderne i de enkelte institutioner som nominerer deres kollega, og et centralt udvalg i fagforeningens ledelse som udvælger vinderen på baggrund af nomineringerne. Torsdag aften udløstes spændingen for kåringen i 2015.

Vi er utrolig stolte over at årets TR i BUPL Nordjylland er Anette Brøner fra Børnehaverne i Rebild Syd.

Anette har ydet en kæmpe indsats i den proces vi har været igennem siden ændringen i ledelsesstrukturen i november 2014, og har med sin positive dialog og ordentlighed været et stærkt bindeled mellem medarbejdere og ledelse. Det var noget af det som fremgik af indstillingen kollegerne havde lavet. En indstilling som også bar præg af den store respekt der er omkring Anettes arbejde for at sikre en positiv dialog på arbejdspladsen.

Det var en overrasket og meget rørt Anette som modtog generalforsamlingens stående applaus. Bagefter kunne en lige så rørt personalegruppe og leder ønske hende tillykke og takke for indsatsen.

Indstillingen og kåringen viser også hvor stærkt medarbejderne i vores to huse står sammen, respekten om opgaven og den gode stemning i gruppen, men er også et udtryk for den forbedring der er sket omkring arbejdsmiljøet indenfor de seneste måneder. Det er en indsats vi er stolte af, og derfor betyder kåringen af Anette som årets TR utrolig meget for både medarbejdere og ledelse.

Om forfatteren

X