Forsker gæster sproguge

Forsker gæster sproguge

Forsker gæster sproguge

På opfordring fra Forældrebestyrelsen er vi i fuld gang med at planlægge en uge som sætter særligt fokus på sprog og sprogkultur.

Sprog er meget mere end ord. Det er fx også kropssprog. Sproget og vores sprogforståelse er noget helt centralt, og det har i høj grad noget at gøre med hvordan vores hjerne fungerer.

Som en del af programmet for ugen inviterer vi derfor til foredrag med Kjeld Fredens, adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Kjeld Fredens er uddannet læge og har bl.a. været hjerneforsker ved Århus Universitet og vismand i Kompetencerådet.

Kjeld Fredens er forfatter og redaktør på en række af de hovedværker, som vi i dag bruger i forbindelse med vores pædagogiske arbejde. Herunder bl.a. “Innovation og Ledelse – Hjernen som medspiller”, “Mennesket i hjernen” og “Sundhedsfremme i hverdagen”.

Kjeld formår, som ganske få, at formidle teori på en måde der er så konkret, at du helt sikkert vil gå fra foredraget med en større forståelse for din hjerne og dit sprog, men også med forslag til hvordan du kan arbejde med det.

Efter aftale med Sortebakkeskolen afholdes foredraget i skolens vandrehal, onsdag d. 28. oktober fra kl. 19:00 til 21:00.

Tilmelding ligger i Tabulex i næste uge, og vi glæder os til at se dig!

Om forfatteren

X