Vi skal have ALLE MED

Vi skal have ALLE MED

Vi skal have ALLE MED

Et af de mange nye tiltag i forbindelse med vores strukturændringer i huse og organisering, er et fokus på øget systematik i arbejdet med børnene. Det har flere forældre opdaget, fordi de er blevet præsenteret for et nyt skema: ALLE MED.

ALLE MED er en pædagogisk udviklingsbeskrivelse af småbørn 1-6 år. Det giver personale og forældre et let tilgængeligt materiale til at følge med i, om barnet udvikler sig som det skal. Men det viser også tydeligt om der er nogle områder hvor barnet ikke er aldersvarende, og som derfor kræver en ekstra indsats.

Skemaet sætter fokus på sprog, socioemotionel udvikling, leg, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansning og motorik. Det erstatter de samtaleark som tidligere har været benyttet og skal være med til at sikre, at der i endnu højere grad sættes fokus på de enkelte udviklingsområder, men samtidig giver det pædagogerne mere tid til deres arbejde sammen med børnene.

Selvom ALLE MED er nyt i vores huse, så vil skemaet også blive anvendt til de børn som skal i skole efter sommerferien.

Skemaet indføres samtidig med at vi ændrer den hidtidige praksis omkring sprogscreening. Fra og med september screenes alle tre-årige, på samme måde som det sker i andre institutioner i kommunen. Det er nyt i vores huse, og derfor har vi en gruppe børn der skal samles op på: De 3 til 4-årige som ikke er screenet. Vores sprogpædagoger laver derfor en individuel vurdering if. opsamling på sprog-arbejdet i forhold til børnene i denne gruppe.

Om forfatteren

X