Arbejdstidsaftale på plads

Arbejdstidsaftale på plads

Arbejdstidsaftale på plads

I marts måned startede et længere opsamlingsforløb omkring arbejdsforholdene i børnehaverne. Det er offentlig kendt at der har været udfordringer omkring arbejdsmiljøet i de to huse. Derfor blev der hentet hjælp fra Sortebakkeskolen, og indskolingsleder Jesper Johansen havde i en periode ansvar for skolens indskoling og Børnehaverne Rebild Syd.

Efter en kort periode blev personalet, forældrebestyrelsen, forvaltningen og Jesper enige om at samarbejdet kørte så godt, at det gav god mening at lave en permanent løsning. 1. juni blev Jesper omplaceret til stillingen som dagtilbudsleder i de to huse. Det var masser af muligheder for at realisere det store potentiale i medarbejdere og huse, et øget samarbejde med Sortebakkeskolen – Men først og fremmest skulle der styr på arbejdsmiljøet.

Et af de konkrete tiltag var en dialog om en arbejdstidsaftale. En aftale som definerer hvad pædagogerne skal lave, hvad målet med arbejdet er og hvordan vi prioriterer timerne til det. Det er en aftale som man normalt bruger på skoleområdet, og som sjældent finder anvendelse på dagtilbudsområdet. Dels fordi der ikke ligger et krav om at der skal laves en lokal aftale, dels fordi det er en stor og meget tidskrævende proces at sætte i gang, men også fordi det kræver en institution af en hvis størrelse før det giver mening. Vi valgte alligevel at gøre et forsøg og indledte et intenst forhandlingsforløb, hvor mange spørgsmål er blevet vendt og drejet. I Øster Hornum Børneunivers har man en lignende aftale, som langt hen ad vejen er blevet brugt som inspiration.

Nu er vi i mål. Aftalen er forhandlet på plads mellem Børnehaverne i Rebild Syd og BUPL Nordjylland, og Anette Brøner har som husenes Tillidsrepræsentant været med til at sikre fokus på, at ledelsens intentioner med aftalen også ville være mulige at udføre i praksis. Personalet er løbende blevet inddraget i processen, og har haft mulighed for at bidrage med ønsker, forslag og spørgsmål.

Aftalen gælder fra 1. august 2015 og fungerer til d. 31. juli 2016. Undervejs evalueres der i januar og maj.

For børnene betyder det at pædagogerne vil være bedre forberedt til aktiviteter på stuen og i husene. Pædagogerne får større mulighed for at være nærværende og kunne fordybe sig i tiden sammen med børnene. Det vil også blive nemmere for pædagogerne at finde tid til opfølgning på indsatser omkring det enkelte barn.

Den nye organisering vil også få betydning for aktiviteter og deres indhold. De skulle gerne blive flere og endnu bedre. I Regnbuen har vi oveni det hele lavet om på stuernes organisering, og fremover vil en del af aktiviteterne blive afviklet på tværs af de tre stuer. Det kræver lidt ekstra planlægning fra start, og derfor skal vi hen i september måned før ændringerne for alvor slår igennem.

Men … Det betyder til gengæld også at dit barns stuepædagog har enkelte dage, hvor det ikke vil være muligt at aftale samtaler eller lign. Det er de dage og de timer, hvor de skal have særlig mulighed for at koncentrere sig om at være sammen med børnene. Det betyder ikke at vi er begrænset til træffetider torsdag mellem kl. 16:50 og 17:00, men det betyder at vi ikke kan tilbyde frit valg af tidspunkt if. samtaler og møder. Vi vil selvfølgelig gøre hvad vi kan for at lave aftaler der både kan passe i Jeres og i vores kalender.

Arbejdstidsaftalen indføres samtidig med, at der stilles større krav til kvaliteten af møder, mere langsigtet planlægning og en løbende intern effektiviseringsdagsorden. Det er mange ting på én gang. Men i perioden op til og efter sommerferien har pædagogerne i dén grad vist, at de formår at holde boldene i luften. Til trods for en øget arbejdsmængde er der masser af arbejdsglæde og sygefraværet er faldet markant. Det skulle gerne fortsætte, og vi har en forventning til at den nye aftale vil kunne være med til at sikre det.

Om forfatteren

X