Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Det er afgørende vigtigt for børns alsidige personlige udvikling, at de har selvværd – følelsen af at jeg er god nok, som den jeg er og selvtillid – at de har troen på egne evner og muligheder. Det pædagogiske personale så vel som forældre har derfor et fælles ansvar og en fælles forpligtelse til at sikre, at børnene er sammen med voksne der vil dem. Det er i samspillet med forældre at vi påvirker barnets alsidige udvikling. Der skal være en gensidig tillid mellem forældre og personale. Ydermere er det vigtigt, at børnene mødes af troværdige og anerkendende voksne der stiller alderssvarende krav og udfordringer, således børnenes tilgang til omverden bliver baseret på tillid.

 

Det vægter vi

Vi vægter, at dagligdagen i Børnehaverne Rebild Syd er med til at udvikle børnenes alsidige personligheder. Sammen med de andre børn og voksne i Børnehaverne Rebild Syd, oplever børnene fælles glæder, gensidig omsorg, skænderier og konflikter. Børnene får nære venner, bliver uvenner, kommer ud i konflikter, skændes og bliver gode venner igen. Det er følelser, der hører med til livet, og som er med til at sikre en alsidig personlighedsdannelse. Det er vigtigt, at børnene oplever, at den voksne også kan rumme de følelser der er, når børnene har det svært. Vi prøver at lære børnene, hvad årsagen er til, at de er kommet i konflikt med de andre børn og hvordan de håndterer konflikten og de følelser der opstår i situationen, på den måde lærer vi børnene at være gode til at håndtere konflikter. Børnene udvikler ikke alsidige personligheder ved at blive beskyttet fra livets genvordigheder, men netop ved at lære at takle både afvisninger og afslag, glæder samt fællesskaber. Vi forsøger at arbejde ud fra barnets initiativ derved får barnet følelsen af at være medskaber af eget liv. Derudover støtter vi børnene i at blive selvhjulpne, således de oplever glæden ved at kunne selv.

For at udvikle børnenes alsidige personligheder er det vigtigt, at vi respekterer og anerkender børnene for den person de er, og ikke kun for det de gør.

Alt ovenstående er afhængig af et samspillet med forældre der gør at vi er sammen om sikre barnets alsidige udvikling. Der skal kontinuerligt arbejdes på en gensidig tillid mellem forældre og personale.

 

Mål

At give børnene omsorg, tryghed og nærvær, samt støtte det enkelte barns udvikling af almene og personlige færdigheder, i samarbejde med forældrene.
At barnet mødes med anerkendelse af deres følelser og behov.
At barnet opmuntres til at være nysgerrige, og derved opmuntres til at udforske og lære.
At børnene får følelsen af at være medskaber i eget liv.
At barnet lærer at udtrykke sine følelser.
At barnet stifter kendskab til skriftsprog.

 

Konkrete aktiviteter

I hverdagen skal vi sikre at børnene trives både fysisk og psykisk. Den fysiske sundhed sikres bl.a. gennem sund og nærende kost, og fornuftigt tøj afstemt efter årstiderne. Den psykiske sundhed sikres derimod ved, at børnene omgås med respekt, omsorg og anerkendelse. Tiden er i den sammenhæng en vigtig faktor. Der skal være tid tid til omsorg og nærvær, til at lytte og forstå børnene, til ikke at lade sig afbryde, til at kunne give knus og kram, samt vise glæde og vrede. Børnene skal opleve at være sammen med troværdige og tydelige voksne, der kan sætte grænser og som kan skabe en forudsigelig og indholdsrig hverdag for dem. Det er vigtigt, at børnene får den tid der skal til for, at deres personligheder kan udvikles. Børnene skal have udfordringer og oplevelser, der er afpasset deres udvikling og som sikrer deres videre udvikling.

Legen med de andre børn er vigtig for børnenes udvikling af den alsidige personlighed. Gennem legen får børnene opøvet evnen til at forholde sig søgende, udforskende og nysgerrigt til sin omverden. De oplever at være sammen om noget af fælles interesse med andre børn og voksne, og de oplever at kunne lade sig gribe følelsesmæssigt, og blive dybt engageret i noget, der for dem er betydningsfuldt.

Vi skal være opmærksomme på, at børn har forskellige ressourcer og udviklingspotentialer. Derfor skal børnene behandles ligeværdigt men ikke ens. For at behandle børn lige, må vi behandle dem forskelligt.

Om forfatteren

X