Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener

Det er vigtigt, at børnene får kendskab og forståelse for naturen omkring dem. Børn der har mulighed for at opleve, sanse og udfolde sig i naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og i forskellige landskaber, får styrket deres sanser og motoriske udvikling. Naturen er derfor en enestående legeplads for både sjæl og krop. Når børnene leger i naturen får fantasien og samværet med andre børn god plads, og børnene udfordres på flere planer både mentalt og fysisk.

 

Det vægter vi

Børnehaverne Rebild Syd har naturen omkring sig, og derfor prioriterer vi at komme ud hver dag hele året rundt. Hver dag skal børnene ud på legepladsen og opleve naturen, og har vi muligheden for det opsøger vi også naturen i lokalområdet.

Børnene lærer, at der ikke findes dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Vi vægter, at børnene i Børnehaverne Rebild Syd skal lære, at det er dejligt at være ude, og at der er rigtigt mange, gode og spændende oplevelser i naturen.

Børnene skal lære, hvordan man skal begå sig i og passe på naturen. De skal få en begyndende forståelse for miljøet, fx lad ikke vandet løbe for længe, brug kun én papirserviet og smid ikke affald i naturen.

Vi giver børnene kendskab til forskellige dyr og planter og deres levevis og forståelse for at behandle dyr og planter med respekt. Ydermere vægter vi, at naturen og naturens materialer bruges til at udvikle børnenes fantasi og kreativitet, fx pinde der kan bruges som våben eller kunstværker.

 

Mål

At give muligheder for at barnet får naturoplevelser og kendskab til lokalmiljøet.
At udvikle respekt og forståelse for, og opleve glæden ved at være i naturen.
At give mulighed for at tilegne sig mange forskellige erfaringer med naturen, naturfænomener og miljø.
At præsentere børnene for de fire elementer, ild, vand, jord og luft.

 

Konkrete aktiviteter

Mange af de aktiviteter der er i Børnehaven året rundt, hænger sammen med årstiderne i naturen, eller materialer fra naturen. Vi undersøger, hvad kornet hedder og hvad kan det bruges til. Vi finder ud af, hvad fisk er, og hvor de lever og mange flere naturemner. Vi har været på besøg på gårde om foråret for at se nye dyreunger. Vi snakker meget om vejr og vind og, hvordan det påvirker os.

Vi har laver fuglemad, kastanjedyr og bladkranse. Med de største børn snitter vi med knive og lærer hvordan man sikkert kan bruge en kniv. Vi har rigtigt mange bøger om dyr, hvor de lever, og hvad de hedder. Disse bøger er nogle af dem, børnene helst vil have læst op af eller som vi bruger til at snakke ud fra. Vi går meget tit tur i lokalområdet. Vi fortæller børnene, at de skal passe på naturen, og hjælpe med at andre også gør det. Vi vil ikke være natursvin, og heller ikke have, at andre er det.

Om forfatteren

X