Børn med særlige behov

Børn med særlige behov

Børn har forskellige ressourcer og forskellige evner, men alle børn er lige meget værd. Derfor skal vi for at behandle alle børn ligeværdige, tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer.

 

Det vægter vi

Det er vigtigt, at det enkelte barn får den tid, der kræves for en god udvikling. Vi vægter, at der stilles krav, som tager udgangspunkt i barnets nuværende udvikling, men som samtidig tager højde for dets videre udvikling. Både forældre og pædagoger er indimellem bekymret for et barn. Bekymringen kan være stor eller lille, men det bunder altid i, at vi vil gøre det bedste for at sikre det enkelte barns udvikling og trivsel. Nogle børn er sårbare i en kort eller lang periode, fx fordi der er sket et dødsfald i familien, de lige er flyttet eller at deres bedste ven ikke går i børnehave mere. Nogle børn har brug for hjælp til udviklingen af deres motorik eller sprog, og andre børn har brug for en anden slags støtte.

I Børnehaverne Rebild Syd synes vi, det er godt og nødvendigt, at vi bekymrer os om børnene, og vi arbejder på at rumme alle børn. Vi vægter desuden samarbejde med forældre og andre fagpersoner, som kan hjælpe os der, hvor vi fagligt har brug for støtte og vejledning.

 

Mål

At der ydes den fornødne omsorg for de børn der bekymrer os.
At yde en optimal pædagogisk indsats over for disse børn.

 

Konkrete aktiviteter

Pædagoger er professionelle iagttagere. Hver dag og hele dagen iagttager personalet børnene, hvem leger det med? Hvad leger det med sig selv og med andre børn? Hvorfor er det meget stille eller trist? Hvorfor er det uroligt? Hvorfor forandrer det adfærd? Hvor langt er det kommet i sin udvikling? Hvordan reagerer det på krav? Hvordan hører det? Hvordan taler det? Hvordan bruger det sin krop? Hvad er det bange for eller glad for? Med baggrund i iagttagelserne tilrettelægger pædagogen hverdagen for børnene. Hvordan skal jeg tale til børnene, og hvordan skal jeg ikke tale til dem, hvilke krav kan jeg stille så de oplever succes, hvilke børn skal jeg ”sætte sammen”, så de bliver gode venner, og hvem skal jeg sørge for at holde adskilt. Det er nogle af de konkrete iagttagelser, overvejelser og handlinger som pædagogerne hver dag gør sig i samværet med dit barn. Nogle gange kan det se ud som om, vi bare sidder og ”glor”, men der er faktisk mening bag. For netop iagttagelsen er grundlaget for de handlinger, krav og oplevelser dit barn hver dag er en del af. De er med til at sikre, at børnene udvikles optimalt, og det er uanset børnenes ressourcer, evner og muligheder.

Gennem den pædagogiske iagttagelse, og en fælles faglig sparring, vil vi sikre, at børn der bekymrer os af den ene eller anden grund, bliver synlige i den samlede personalegruppe. Det er vigtigt, at der er en fælles forståelse for barnets problemer, for derigennem at drage den fornødne omsorg og den nødvendige pædagogiske indsats. Er vi bekymrede for jeres barn af den ene eller anden grund, stor som lille, er I altid de første, der vil blive snakket med, uden samarbejde med jer kan vi ikke hjælpe jeres barn optimalt.

Om forfatteren

X