Overgange mellem dagpleje, børnehave og skole

Overgange mellem dagpleje, børnehave og skole

Vi kender det selv, skal vi starte på nyt arbejde, kan vi godt få sommerfugle i maven. Vi glæder os, men ved ikke helt, om vi kan klare de forventninger og krav der er til os. Sådan har børnene det også. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer gode overgange mellem dagpleje og børnehave, mellem grupperne i børnehaven og mellem børnehave og skole. Ved at samarbejde på tværs af dagpleje, børnehave og skole vil vi med udgangspunkt i børnenes bedste, hjælpe dem til at disse overgange bliver så lempelige som mulige. Børnehaven kan virke som en stor verden, for både nye børn og forældre, når man kommer fra et lille og trygt miljø, hvor der dagligt er tilbagemeldinger om, hvad barnet har lavet, hvor meget det har spist osv. Vi forsøger at videregive så mange informationer som muligt, men det kan være svært at nå omkring alle forældre på én dag. Derfor er det vigtigt, at forældre husker at spørge personalet, hvis der er behov for at vide, hvordan dagen er forløbet – ingen tilbagemeldinger er lig en god dag!

 

Det vægter vi

Vi vægter, at der er åbenhed og respekt om det arbejde, der er henholdsvis i dagplejen, børnehaven og skolen. At være i dagpleje, hvor der er én voksen og få børn, kan give en robusthed som er værdifuld, når barnet skal starte i børnehave. Vi er opmærksomme på forældrenes ønsker, når børnene skal starte i børnehave, på det enkelte barns udviklingspotentiale, og om der er noget vi skal være særlige opmærksomme på.

Når børnene skal fra børnehave og i skole, er den samme fortrolighed med det nye en vigtig forudsætning for en god skolestart. For at jeres barn kan få så god en skolestart som muligt, er det vigtigt, at personale og forældre samarbejder om at udvikle de kompetencer, jeres barn har brug for. Det er også vigtigt, at vi inden skolestart har en snak med jer som forældre om jeres barns skoleparathed. Om jeres barn er skoleparat er udviklingsbestemt. I Børnehaverne Rebild Syd er det ikke en skam at vente med at komme i skole. Men det er synd for børnene og for forældrene, når børn kommer for tidligt skole, og derved lider nederlag, og får en dårlig skolegang.

 

Mål

At der gennem samarbejde på tværs af forskellige institutioner sikres gode overgange fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole, således at børnene får de bedste betingelser.

 

Konkrete aktiviteter

Dagplejerne kommer på besøg i børnehaven med de børn de passer. Det giver en god forståelse for hinandens forskellige måder at udvikle og opdrage børnene på, og de børn dagplejen har med får en anden fortrolighed med børnehaven, inden de skal starte. Vi syntes, det er vigtigt at dagplejen besøger os så tit, det er muligt, det er til gavn for børnene og til gavn for Børnehaven. De ældre børn der får besøg af deres dagplejer eller deres mindre søskende, syntes det er en god oplevelse, ligesom De ældste børn i børnehaven samles i en gruppe, hvor alle børn er jævnaldrende. Det gør vi for at kunne stille krav til børnene, og for at give børnene udfordringer og oplevelser, som er svarende til deres alder og udvikling. Gennem året har vi tæt samarbejde mellem børnehaven og skolen.

Fra januar måned starter der aktiviteter for børnehavens ældste børn, der mødes to gange om ugen og arbejder i en struktur der ligner hverdagen i skolen. I perioden frem til 1. april hvor børnene starter i MiNiSFO på Sortebakkeskolen er der også arrangeret aktiviteter på tværs med skolen. Her kommer medarbejdere fra skolen på besøg i børnehaverne, og børnene besøger flere gange skolen sammen med deres pædagoger. Når børnene er i MiNiSFO er der en pædagog fra børnehaverne med dem de første tre måneder.

Om forfatteren

X