Dokumentation

Dokumentation

Som en del af servicelovens § 8a om indførelse af pædagogiske læreplaner kræves det, at vi som institution beskriver, hvordan vi vil dokumentere og følge op på, om den pædagogiske læreproces leder frem mod de opstillede mål. Evalueringen vil kontinuerligt finde sted i forældrebestyrelsen med henblik på eventuel revision.

 

I Børnehaverne Rebild Syd vil vi dokumentere på forskellig vis.

Af eksempler kan nævnes:

Lave udstillinger af de produkter børnene har lavet.
Ophænge tegninger, malerier, bogstaver, tal og lignende.
At børnene tager det de har lavet med hjem
Lave billeddokumentation, fotografier af oplevelser i dagligdagen og af de pædagogiske læreprocesser.
Den daglige snak når I afleverer og henter jeres barn.
Beskeder på Børneintra om hvad vi har lavet i løbet af dagen.
En anden form for dokumentation, som kan føre frem til forandringer af den pædagogiske læreproces, vil være den dialog, der er mellem pædagog og forældre. Med udgangspunkt i børnene, og de iagttagelser, oplevelser eller bekymringer vi hver især har, kan vi berige hinanden til et nyt syn på, hvad der er til børnenes bedste. Vi har også mulighed for at trække på specialbistand fra talepædagog, psykolog, fysioterapeut og sundhedsplejerske.

 

Evaluering

En gang om året inden udgangen af maj vil Børnehaverne Rebild Syd pædagogiske læreplan blive evalueret. (Se nedenstående bemærkning.)

Den vil blive evalueret i personalegruppen, hvor vi vil finde ud af, om de grundlæggende værdier der er beskrevet i Rebild Kommunes dagtilbudspolitik, er i overensstemmelse med de grundlæggende værdier, vi står for, og om beskrivelserne i den pædagogiske læreplan er det, der sker i dagligdagen. Det skulle gerne være sådan, at I som forældre oplever, at det vi har skrevet også er det, der sker i børnehaven. Ikke alt sammen på samme dag, og ikke alt sammen med hvert barn hver dag. Vi ved godt, at alle børn ikke oplever det samme, men vi skal sikre, at børn der har gået i børnehaven i 2 år og 9 måneder, kommer så godt videre i livet som vi har mulighed for med de økonomiske og personalemæssige rammer der er besluttet i Rebild Kommune, og med den pædagogiske faglighed der er i børnehaverne.

Forældrebestyrelsen skal evaluere den pædagogiske læreplan, hvor hovedvægten på evalueringen bliver lagt på, hvordan vi i Børnehaverne Rebild Syd har arbejdet med de 8 temaer. Evalueringen skal sikre, at vi med udgangspunkt i de 8 temaer har garanteret børnenes udvikling, opdragelse og læring.

Det er lederen der udarbejder et oplæg til evaluering i både personalegruppe og i forældrebestyrelsen.

Om forfatteren

X