Tegn på læring

Tegn på læring

Tegn på læring

I 2016 startede vi arbejdet med en 3-årig læseplan. Strukturen i læseplanen er bygget op omkring temaer, og skal øge vores mulighed for at udvikle, evaluere og kvalificere temaerne på tværs af de to huse i vores lille organisation. Det sikrer en bedre udnyttelse af de ressourcer der bliver færre og færre af, og det understøtter samtidig fokus på det enkelte barns forløb i børnehaven. Men det var kun første skridt i en nye måde at organisere vores pædagogiske arbejde på.

I 2017 øger vi kvaliteten og systematikken i arbejdet med læseplanen ved at sætte fokus på det vi kalder tegn på læring. For tre måneder siden var pædagogerne i vores huse samlet, for at gennemgå emnerne i læseplanen og definere tegn på læring. Tegnene er sat op mod de pædagogiske mål vi har med aktiviteterne i det enkelte tema.

Vi har taget udgangspunkt i et materiale fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det er et ti år gammel materiale, men det fungerer stadig godt i praksis.

I Børnehaverne Rebild Syd planlægger vi temaer og forløb i elevplansværktøjet Meebook og samler materialer til forløbene i Google Apps for Education. Den store fordel ved at vi kan arbejde med materialerne elektronisk, er selvfølgelig at pædagogerne i begge huse kan dele og arbejde med de samme dokumenter og planlægge forløb sammen. Samtidig er både Meebook og Google Apps for Education skabt alene med det formål at øge muligheden at arbejde kollaborativt med projekter, forløb og emner. Det betyder også, at det har været nødvendigt at tilpasse materialet fra EVA til vores platforme, så det er nemt at tilgå for pædagogerne, der skal arbejde med det i praksis.

Lige nu arbejder børnene med temaet ”De Fire Årstider – Forår”. Her er et af delmålene: Børnene danner sig erfaringer med det at så og se tingene spire og gro. Det kræver dels at de får lov til at være med til at så grøntsager, blomster, plante noget eller lign. Tegn på læring kan så fx være, at børnene deler deres viden om oplevelsen med at så, at de følger med i planternes udvikling og ser det de har sået spire og gro. Med andre ord: Børnene viser gennem handling, at de har lært noget af arbejdet med emnet.

Om forfatteren

X