Blog :

Årsnorm

Årsnorm

I Børnehaverne Rebild Syd har vi en aftale om årsnorm. Udgangspunktet for at lave aftalen var behovet for at rette op på husenes arbejdsmiljø, men i dag er den et af de værktøjer som både medarbejdere og ledelse sætter allermest pris på. Pædagogers arbejdstid og den tid der er til rådighed sammen med børnene er i øjeblikket under skærpet politisk fokus, og derfor får vi mange spørgsmål til vores organisering fra mange andre institutioner og samarbejdspartnere. På den baggrund har vi her delt en opdateret udgave af en artikel fra vores gamle hjemmeside, med link til vores aftale om årsnorm og vores kontaktoplysninger.

I marts måned 2015 startede et længere opsamlingsforløb omkring arbejdsforholdene i Børnehaverne Rebild Syd. Det var på det tidspunkt offentlig kendt at der havde været udfordringer omkring arbejdsmiljøet i de to huse. Derfor blev der hentet hjælp fra Sortebakkeskolen, og indskolingsleder Jesper Johansen havde i en periode ansvar for skolens indskoling og Børnehaverne Rebild Syd.

Efter en kort periode blev personalet, forældrebestyrelsen, forvaltningen og Jesper enige om at samarbejdet kørte så godt, at det gav god mening at lave en permanent løsning. 1. juni blev Jesper omplaceret til stillingen som dagtilbudsleder i de to huse. Det var masser af muligheder for at realisere det store potentiale i medarbejdere og huse, i et øget samarbejde med Sortebakkeskolen – Men først og fremmest skulle der styr på arbejdsmiljøet.

Et af de konkrete tiltag var en dialog om en arbejdstidsaftale. En aftale som definerer hvad pædagogerne skal lave, hvad målet med arbejdet er og hvordan vi prioriterer timerne til det. Det er en aftale som man normalt bruger på skoleområdet, og som sjældent finder anvendelse på dagtilbudsområdet. Dels fordi der ikke ligger et krav om at der skal laves en lokal aftale på dagtilbudsområdet, dels fordi det er en stor og meget tidskrævende proces at sætte i gang, men også fordi det kræver en institution af en hvis størrelse før det giver mening. Vi valgte alligevel at gøre et forsøg og indledte et intenst forhandlingsforløb, hvor mange spørgsmål er blevet vendt og drejet.

Aftalen er forhandlet på plads mellem Børnehaverne i Rebild Syd og BUPL Nordjylland, og Anette Brøner var som husenes Tillidsrepræsentant med til at sikre fokus på, at ledelsens intentioner med aftalen også ville være mulige at udføre i praksis. Personalet blev løbende blevet inddraget i processen, og havde mulighed for at bidrage med ønsker, forslag og spørgsmål.

Den første aftale trådte i kraft d. 1. august 2015 og fungerede til d. 31. juli 2016. Undervejs blev aftalen evalueret. Aftalen blev tilpasset og en ny trådte i kraft d. 1. august 2016. Denne aftale er fortsat den gældende.

For børnene betyder aftalen, at pædagogerne er bedre forberedt til aktiviteter på stuen og i husene. Samtidig får pædagogerne større mulighed for at være nærværende og fordybe sig i den tid de har sammen med børnene. Det er også blevet nemmere for pædagogerne at finde tid til opfølgning på indsatser omkring det enkelte barn.

Den nye organisering smittede også af på de pædagogiske aktiviteter og deres indhold. Aktiviteterne blev flere og bedre. Det betød til gengæld også at pædagogerne nu havde enkelte dage, hvor det ikke var muligt at aftale samtaler eller lign. Det var de dage og de timer, hvor de skulle have særlig mulighed for at koncentrere sig om at være sammen med børnene. Men det betød ikke, at vi var begrænset til træffetider torsdag mellem kl. 16:50 og 17:00. Men det betød at vi ikke kan tilbyde frit valg af tidspunkt if. samtaler og møder. Det viste sig dog alligevel hurtigt, at det med den nye aftale og organisering blev væsentligt nemmere at finde mødetidspunkter der passede både forældre og pædagoger.

Vi indførte aftalen om årsnorm samtidig med, at kravene til kvalitet af møder blev skærpet, at kravene til langsigtet planlægning blev skærpet, og at der blev sat fokus på effektivisering af arbejdsgange. Det er mange ting på én gang! Men til trods for omstillingen og en øget arbejdsmængde, så steg medarbejdernes arbejdsglæde og sygefraværet faldt markant.

Sådan vil vi gerne se det fortsætte, og vores aftale om årsnorm er med til at sikre det.

I en tid hvor normeringerne er under pres, hvor mængden af opgaver omkring børnene stiger sammen med kravene til nytænkning og effektivisering, så mener vi det er meget vigtigt at medarbejdere og ledelse er enige om, hvordan opgaven omkring børnene er organiseret.

Er du interesseret i at se vores aftale kan du hente den her. Har du spørgsmål til aftalen eller til vores måde at organisere arbejdet i vores huse på, så er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

GAfE

GAfE – Google Apps for Education

Google Apps for Education er navnet på et værktøj vi har brugt i Børnehaverne Rebild Syd siden april 2015. Vi bruger det i dagligdagen til tekstbehandling, til intern kommunikation, evaluering og strategisk arbejde. Systemet indeholder en række af de værktøjer du måske kender fra Google som fx email, browser, Gogle Drev, Docs, Sheets osv. Men det er et lukket og privat system.

Skolerne i Rebild Kommune anvender det samme system, og det giver os en række muligheder for at udvikle dialog og samarbejde i hverdagen. Fra sommeren 2017 er alle dagtilbud i Rebild Kommune også kommet med.

Det handler om tid

Vores kerneopgave er omkring børnene, så når vi gerne vil være bedre til at udnytte den tid vi har til rådighed, så er det for at få så meget tid sammen med børnene som muligt. Så vi har brug for et system der starter hurtigt op. Et system der understøtter kollaboration på tværs at teams på stuer og på tværs af vores to huse, så vi kan hjælpe hinanden med planlægning og evaluering. Et system der tillader os at tilpasse indstillinger og opsætninger i systemet og på enhederne. Det har vi fået med GAfE.

Enheder koblet til skyen

Vi arbejder cloud-baseret og anvender primært Chromebooks. En Chromebook er en basis-computer som kun indeholder det absolut nødvendige for at kunne afvikle Google-platformen. Det gør enhederne væsentlig billigere, de har lang batterilevetid og starter op på få sekunder. Vores medarbejdere modtager løbende efteruddannelse og vejledning i anvendelse af både Chromebook og Google-platformen.

Benspænd og innovation

Vi arbejder hele tiden med at gøre tingene nemmere for os selv. Det giver indimellem tekniske udfordringer, fordi medarbejderne gerne vil kunne løse særlige opgaver i platformen, som den ikke nødvendigvis er bygget til. Det giver små kreative benspænd, men er med til at bevare vores fokus på at vi skal gøre tingene smartere og mere effektivt. Fx var koblingen mellem vores infoskærme, vores hjemmeside og Google-platformen noget som ingen andre var lykkedes med i samme omfang før, og her har vi lavet en helt ny type løsning.

Vi tager medansvar for udviklingen

Vi udvikler ikke kun nye idéer, men vi deltager også aktivt i den fælleskommunale indsats omkring arbejdet med platformen. Dels på den pædagogiske del, men også på den tekniske. Vi er med i en række udviklingsfora udenfor kommunen, og hjælper andre med at løse deres ufordringer for selv at blive klogere. Er du interesseret i en præsentation af platformen og vores arbejde med den, er du derfor også mere end velkommen til at kontakte os.

Chromebooks i Rebild Kommune

I 2015 producerede Lenovo to præsentationer af deres egen Chromebook. Men det var også en historie om hvordan man arbejder med Chromebooks og Google-platformen i Rebild Kommune.

Her kan du bl.a. se elever og lærere fra vores lokale folkeskole, Sortebakkeskolen. I filmene medvirker desuden daværende Indskolingsleder Jesper Johansen, som i dag er Dagtilbudsleder her i Børnehaverne Rebild Syd.

Vil du vide mere?

Vi deler meget gerne ud af vores viden og erfaringer, så du er mere end velkommen til at kontakte os. Hvis du gerne vil vide mere om hvordan vi arbejder med IT og digitalisering i Rebild Kommune, så kan du læse mere i  Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud og i Vision- og strategiplan for it på skoleområdet​. Du kan også læse mere om Google Apps for Education på Googles egen side om platformen.

Opslag

Her plejer vi at vise opslag fra vores Facebook-side.

Facebook har i september 2019 ændret betingelserne for, hvordan man kan trække data ud og vise indhold fra Facebook på en hjemmeside.

Vi arbejder på en løsning, og indtil da vil det ikke være muligt at vise indhold fra Facebook her på siden …

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.
X