Blog : Nyheder

Håndboldkaravane

Håndboldkaravane

Tirsdag d. 5. september var alle børnene inviteret til Håndboldkaravane i Sortebakkehallen. Sortebakken HK var arrangør, og bød på spænde aktiviteter med masser af udfordringer for krop, sanser og koncentration.

Der var forhindringsbane, der blev løbet stafet, der blev skudt efter kegler, skudt på mål og meget mere.

1000 tak til de engagerede repræsentanter fra Sortebakken HK som havde arrangeret, og som gav vores børn en rigtig dejlig oplevelse ?

Her er et par billeder fra Regnbuernes besøg i hallen.

 

Stafet med risposer.

 

Vi kravler rundt som farlige slanger.

 

Stafet med risposer.

 

Balance med balloner.

 

Balance med balloner.

 

Vi kravler gennem forhindringsbanen.

 

Alle børn og voksne er i fuld sving.

 

Balance med balloner.

 

Vi kravler rundt som farlige slanger.

 

Massage-ø midt i forhindringsbanen.

 

Balancebom på forhindringsbanen.

 

Tegn på læring

Tegn på læring

I 2016 startede vi arbejdet med en 3-årig læseplan. Strukturen i læseplanen er bygget op omkring temaer, og skal øge vores mulighed for at udvikle, evaluere og kvalificere temaerne på tværs af de to huse i vores lille organisation. Det sikrer en bedre udnyttelse af de ressourcer der bliver færre og færre af, og det understøtter samtidig fokus på det enkelte barns forløb i børnehaven. Men det var kun første skridt i en nye måde at organisere vores pædagogiske arbejde på.

I 2017 øger vi kvaliteten og systematikken i arbejdet med læseplanen ved at sætte fokus på det vi kalder tegn på læring. For tre måneder siden var pædagogerne i vores huse samlet, for at gennemgå emnerne i læseplanen og definere tegn på læring. Tegnene er sat op mod de pædagogiske mål vi har med aktiviteterne i det enkelte tema.

Vi har taget udgangspunkt i et materiale fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det er et ti år gammel materiale, men det fungerer stadig godt i praksis.

I Børnehaverne Rebild Syd planlægger vi temaer og forløb i elevplansværktøjet Meebook og samler materialer til forløbene i Google Apps for Education. Den store fordel ved at vi kan arbejde med materialerne elektronisk, er selvfølgelig at pædagogerne i begge huse kan dele og arbejde med de samme dokumenter og planlægge forløb sammen. Samtidig er både Meebook og Google Apps for Education skabt alene med det formål at øge muligheden at arbejde kollaborativt med projekter, forløb og emner. Det betyder også, at det har været nødvendigt at tilpasse materialet fra EVA til vores platforme, så det er nemt at tilgå for pædagogerne, der skal arbejde med det i praksis.

Lige nu arbejder børnene med temaet ”De Fire Årstider – Forår”. Her er et af delmålene: Børnene danner sig erfaringer med det at så og se tingene spire og gro. Det kræver dels at de får lov til at være med til at så grøntsager, blomster, plante noget eller lign. Tegn på læring kan så fx være, at børnene deler deres viden om oplevelsen med at så, at de følger med i planternes udvikling og ser det de har sået spire og gro. Med andre ord: Børnene viser gennem handling, at de har lært noget af arbejdet med emnet.

Fokus på systematik

Fokus på systematik

Hvordan møder man stigende dokumentationskrav og sikrer øget kvalitet i opgaveløsningen, mens man samtidig frigiver mere børnetid til pædagogerne?

Det er et tema som Anita og Jesper, der er hhv. Daglig Leder og Dagtilbudsleder i vores huse, har brugt rigtig lang tid på at forholde sig til i de sidste par måneder. De har nu fundet frem til en del af løsningen på udfordringen.

Det er lang tid siden det blev forbudt at opbevare notater om børnene, referater fra samtaler o.lign. i arkiver i institutionen. Alt skal journaliseres elektronisk af hensyn til borgerens sikkerhed og rettigheder. Hvor pædagogerne før kunne lave et hurtigt notat på papir, og arkivere det i barnets mappe på kontoret, så skal det nu omkring sekretær eller ledelse, som skal sørge for at notatet gemmes elektronisk. Det er en god måde at sikre borgernes data på, men det giver ekstra arbejde i børnehaverne.

Samtidig er der en lang række administrative opgaver omkring notater og breve til forældre, som pædagogerne traditionelt har været inde over. Breve til nye børn og deres forældre, indkaldelse til samtaler, informationer om skolestart osv. Breve og sedler der skal kopieres og afleveres, sendes elektronisk, eller på anden måde formidles til forældrene. Der skal tjekkes op på at ingen er glemt, at forældrene får de relevante informationer rettidigt og ikke mindst at det brev forældrene får er det rigtige. Administrative opgaver som tager tid og hele tiden kræver opfølgning fra både pædagoger og tilsyn fra ledelsen.

Både Anita og Jesper er meget optagede af at pædagogerne har så meget tid sammen med børnene som muligt, og at de administrative opgaver fylder så lidt som muligt. Alle nye opgaver bliver derfor også mål og vejet i forhold til den tid de tager og den kvalitet opgaveløsningen kan bidrage med. Men de skulle langt væk fra børnehaven for at finde en løsning på udfordringen omkring løbende opfølgning og journalisering.

Løsningen blev fundet i kommunens afdeling for Teknik og Miljø. Her benyttes det samme journaliseringssystem til sagsbehandling af fx byggesager, som benyttes til journalisering af breve, noter og andre informationer omkring børnene. Hvor vi i børnehaverne løser opgaverne i systemet manuelt, så er opgaverne i Teknik og Miljø automatiseret. Det er de for at sikre at sagsbehandlingstider overholdes, og samtidig sikrer at alle opgaver omkring en byggesag bliver løst. Spørgsmålet var, om de samme principper og automatiseringen kunne bruges i en børnehave?

Jesper tog kontakt til Charlotte Andersen fra Rebild Kommunes IT Afdeling, der bl.a. er beskæftiget med arbejdet omkring journaliseringer og vores journaliseringssystem. Det var Charlotte der havde hjulpet med opsætningen af systemet i Teknik og Miljø. Med udgangspunkt i Anita og Jespers beskrivelse af administrative rutiner og løbende journaliseringer, kom Charlotte med et bud på hvordan en løsning kunne se ud. Efter en del mailkorrespondance og et par lange møder er opsætningen nu færdig og klar til implementering.

Når et nyt barn starter i Børnehaverne Rebild Syd, får barnets forældre et velkomstbrev i deres E-Boks. Den praksis startede vi med for et år siden, hvor brevet udsendes samtidig med at vi opretter en mappe til barnet i vores system. Det brev sender vi fortsat ud, men med den nye opsætning oprettes der automatisk flere breve når vi laver en mappe til det nye barn. Et brev omkring sprogscreening, et brev om en 4 ½ års samtale, et brev omkring skolestart osv. Systemet opretter selv de korrekte datoer på brevene, og sætter en deadline for opfølgning ind på hvert brev.

Hvad betyder det i praksis? Det betyder fx at otte uger inden der skal afholdes 4 ½ års samtale, så beder systemet vores sekretær om at sende et brev ud til forældrenes E-boks. Brevet er tilpasset barnet og forældrenes oplysninger, og kan sendes med ganske få klik med en mus. I brevet beder vi forældrene henvende sig til pædagogerne på stuen, for at lave en aftale om samtaletidspunktet. Pædagogerne får en kopi af brevet, og ved nu at forældre vil henvende sig – eller tage fat i forældrene, hvis de ikke gør det. Samtidig med afsendelsen journaliseres brevet.

Projektet er en del af den nye kontrakt for Distrikt Rebild Syd i perioden 2017-2018, og efter implementeringen i Børnehaverne Rebild Syd er det planen at børnehaverne Tuen og Kløvermarken i hhv. Haverslev og Ravnkilde får mulighed for at lave en lignende løsning.

Den endelige implementering sker henover sommeren, hvor oplysninger om alle nuværende børn i Børnehaverne Rebild Syd skal rettes til, så de passer ind i den nye opsætning af systemet.

På billedet i artiklen er Charlotte Andersen i gang med at teste den nye opsætning sammen med vores sekretær Tina Dahl Jepsen, mens Jesper ser eftertænksomt med i baggrunden.

X