Blog : Nyheder

Nyt pilotprojekt

Nyt pilotprojekt

Den tidligere regering og KL blev i oktober 2014 enige om en række nye krav til it-systemerne i folkeskolen. Noget af det første, skolerne skal have på plads, er den såkaldte ’læringsplatform’, hvor lærerne kan årsplanlægge, bygge undervisningsforløb, arbejde med Fælles Mål og elev-evaluering. I Rebild Kommune skal skolerne bruge “Meebook”, som sidste år vandt i kategorien ‘Future Platform’ ved den danske Internet Award og to sølvpriser ved Lovie Awards, som er den største europæiske prisuddeling for internetløsninger.

På skoleområdet starter arbejdet med Meebook i skoleåret 2016-2017, og det skal være fuldt implementeret til skoleårets start 2017-2018. Indenfor få år forventer vi ændringer i Dagtilbudsloven, og at de krav der i dag ligger til opfølgning på den enkelte elev i skolen, i et eller andet omfang, vil præge en ny lovgivning for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Det ønsker vi at være forberedt på i vores børnehaver. Samtidig ønsker vi også at kvalificere Rebild Kommunes arbejde med Meebook-platformen.

Vi har derfor, som den første daginstitution i kommunen, indgået aftale om at “tyvstarte” og anvende Meebook i vores dagtilbud. Det sker i forbindelse med den endelige udarbejdelse af nyt årshjul og aktivitetsplaner, der efter planen skal ske i slutningen af maj måned. Vi ser det som en oplagt mulighed for at digitalisere det materiale vi er ved at gøre færdigt, sætte yderligere fokus på systematisering af arbejdet med det enkelte barn og større børnegrupper på tværs af stuer og huse. Det er en proces vi står vi i lige her og nu, og derfor starter vi også lidt før flere af skolerne går i gang.

På skoleområdet er arbejdet med platformen mere omfattende og også mere komplekst. Derfor kommer der først en melding ud omkring Meebook fra den enkelte skole, når der ligger en implementeringsplan klar.

Vores medarbejdere begynder at arbejde med systemet i juni, og vi forventer at forældregruppen kan få adgang til materialet efter sommerferien. Det endelige tidspunkt afhænger dog af en række tekniske forhold, som vi ikke har indflydelse på. Projektet kan afvikles indenfor den ressource som i dag er sat af til arbejde med planlægning og evaluering. Samtidig vil systemet lette en række arbejdsgange for os, vil det kunne frigive af ressourcer til andre opgaver allerede indenfor det første år. Du kan læse mere om Meebook på adressen meebook.com

Vi glæder os til at præsentere forældregruppen for projektet og for Meebook. Men mest af alt til det udvidede samarbejde som platformen kan give os med skolen.

Afsked med skolebørn

Afsked med skolebørn

Torsdag og fredag har vi sagt farvel til de ældste børn, som på mandag starter i MiNiSFO på Sortebakkeskolen. I en lang årrække har vi samarbejdet med skolen omkring rullende skolestart, men sidste år gik skolen tilbage til den traditionelle opstart i MiNiSFO pr. 1. april. Så vi er i gang med at skabe nye traditioner om overgangen til skolen, og arrangementerne i de to huse tåler helt sikkert gentagelse.

I Regnbuen foregik arrangementet om aftenen, og alle familer havde mad med hjemmefra til et stort ta’-selv-bord. Efter spisning var der overrækkelse af medaljer og diplomer til børnene, som en markering af overgangen. Hvert diplom blev overrakt med en lille tale til hvert barn, afsluttet med et farvelkram.

I Græshoppen havde børnene bagt kage, og forældregruppen var inviteret til formiddagskaffe. Her startede børnene med en sang, og efter kaffe og kage var der også her overrækkelse af medaljer og diplomer. I Græshoppen var alle børn samlet til den lille ceremoni, og der blev lyttet andægtigt til de søde afskedsord, selv af de helt yngste børn.

Begge steder fik både børn og voksne en afskedshilsen med fra Jesper, som mindede om at skolen ikke er for den enkelte, men for fællesskabet. Regler i skolen er til for at sikre fællesskabet, og en god skolegang kræver opbakning til skolen og de voksne. Skolen er ikke “min” men “vores”.

Vi vil gerne sige tak for de mange positive tilbagemeldinger vi allerede har fået omkring arrangementerne. Deres form og indhold indgår i den aktuelle drøftelse vi har, op til udarbejdelse af nyt årshjul og aktivitetsplan i maj måned. Men næste års skolebørn kan godt begynde at glæde sig, for selvfølgelig bliver der også noget helt særligt for dem!

Nyt årshjul på vej

Nyt årshjul på vej

I august måned ændrede vi på en lang række strukturer i samarbejdet mellem vores to huse, og i Regnbuen gik vi fra aldersopdelte grupper til aldersblandede. Samtidig besluttede vi os at starte helt forfra i arbejdet med årshjul, årsplaner og aktiviteter. Perioden fra august og frem til nu har derfor bl.a. været brugt til at prøver nye traditioner af og eksperimentere med gamle. Der er planlagt flere forløb på tværs af husene, og alle har ladet sig inspirere hele vejen rundt.

Nu er vi nået så langt at der skal samles op og laves et nyt hjul som ikke bare skal give overblik. Det skal også sikre at vi når de mål vi sætter os for, og bidrage til et øget samarbejde mellem husene. I udgangen af maj tager personalet på Internat, og her skal der samles op på de mange erfaringer vi har gjort os i året der er gået. Vi skal snakke pædagogiske tiltag, aktiviteter, kommunikation og meget mere.

Det nye årshjul skal selvfølgelig være tilgængeligt digitalt på vores forskellige platforme, og det kræver lidt teknisk forberedelse. Idéen er at indholdet af årshjulet opdateres løbende på Internatet og dermed er tilgængeligt på hjemmesiden så snart det er færdigt. Derfor tester vi lige nu en række layouts og funktioner på vores hjemmeside, og det betyder at enkelte sider vil være nede i kortere perioder, ligesom der vil dukke nye sider og funktioner op.

X