Læseplan

Tilpas læseplanen

Ingen begivenheder

September, 2020

Tilpas læseplanen

Ingen begivenheder

Hvorfor har børnehaven en

Læseplan?

3 år er rigtig lang tid

… og så alligevel. Tre år går hurtigt, og der er meget vi skal nå. Samtidig skal vi have det sjovt, der skal være plads til spontanitet, plads til det frie initiativ, og der skal især være plads til leg. I løbet af den tid et barn går i børnehave hos os laver vi systematisk opfølgning på seks områder: Barnets sprog, barnets socioemotionelle udvikling, barnets leg, barnets trivsel, barnets sansning, motorik og evne til at indgå i hverdagsaktiviteter.

De registreringer vi laver, bruger vi løbende til opfølgning i samarbejde med barnets forældre. Men vi har alligevel valgt at sætte en lang række af de pædagogiske aktiviteter i system. Det har vi gjort for at skabe et børnehaveforløb, hvor vi har fokus på det enkelte barns udvikling, hvor vi giver os selv muligheden for at kvalificere og udvikle en række spændende læringsforløb, og hvor vi forsøger at give barnets forældre et billede af, hvad der er vigtigt at arbejde med. Ikke bare i de tre år barnet går i børnehave – men her og nu.

Hvorfor se det hele som et samlet forløb?

Vi følger løbende op på dit barns udvikling, registrerer de positive fremskridt, og støtter op på de områder hvor dit barn har brug for støtte. Men hvis vi skal lykkes med vores opgave, har vi brug for at der er sammenhæng mellem det der sker i børnehaven og det der sker i hjemmet. Hvis et barn har brug for særlig støtte til at udvikle sin motorik, så kan vi rådgive, vejlede, og tænke motorik ind i aktiviteter hvor barnet deltager. Men det rykker først i det øjeblik barnets forældre tager ansvar og yder en ekstra indsats derhjemme.

Når vi sætter barnets tid i børnehaven op som et samlet forløb, så er det også fordi vi gerne vil gøre den systematiske opfølgning vi laver omkring det enkelte barn synlig. Fx ligger der faste beskrivelser for hvad opstarts- og midtvejssamtalen indeholder, og hvilke mål der er med samtalerne. Allerede i opstartssamtalen begynder vi at tale med forældrene om hvad der er medarbejdernes opgave – og hvad der er forældrenes. De opgaver følger vi løbende op på, og det er bl.a. dem vi har fokus på i midtvejssamtalen.

Det handler også om at få skabt en forståelse mellem børnehave og forældre i forhold til arbejdet med emner. Det kan måske umiddelbart synes fantasiløst, at barnet flere gange fx skal arbejde med emnet Hvem er jeg? Men der er forskel på hvor meget en 3-årig og en 6-årig får ud af de delelementer som emnet indeholder. Fx at beskrive livet i familien derhjemme, at kunne læse og forstå et kort, at kunne se sammenhæng i familie og slægt osv. Det er netop den forskel som er vigtig at fokusere på, og som er med til at give både børnehave og forældre et klart billede af hvordan det enkelte barn udvikles og trives.

Sådan ser forløbet ud

Her har vi forsøgt at lave et eksempel på et børnehaveforløb. I eksemplet hr vi valgt et barn der har fødselsdag i april måned. Selvom dit barn ikke har fødselsdag i april, så skulle eksemplet gerne give dig et billede af hvordan det samlede forløb ser ud.

Vær opmærksom på at de begivenheder som er markeret med FED SKRIFT er aldersbestemt. Det gælder særligt sprogvurdering ved 3 år og 6 måneder, midtvejssamtalen ved 4 år og 6 måneder. De motoriske screeninger laves samlet over en periode i efteråret, med de børn som vi forventer skal starte i skole.

 

 Måned   Alder   Tema i børnehaven 
 Marts 2 år, 11 mdr.  Påske.
 Forbesøg
April 3 år, 0 mdr. De fire årstider, forår.
 Opstartssamtale
 Maj 3 år, 1 md.  Hvem er jeg?
 Juni 3 år, 2 mdr.  Mig og min krop.
 Juli 3 år, 3 mdr.  De fire årstider, sommer.
 August 3 år, 4 mdr.  Mig og trafikken.
 September 3 år, 5 mdr.  Brand og 1. hjælp.
 Oktober 3 år, 6 mdr.  De fire årstider, efterår.
 Sprogvurdering
 November 3 år, 7 mdr.  Mig og mit sprog.
 December 3 år, 8 mdr.  Jul.
 Januar 3 år, 9 mdr.  De fire årstider, vinter.
 Februar 3 år, 10 mdr.  Fastelavn.
 Marts 3 år, 11 mdr.  Påske.
 April 4 år, 0 mdr.  De fire årstider, forår.
 Maj 4 år, 1 md.  Hvem er jeg?
 Juni 4 år, 2 mdr.  Mig og min krop.
 Juli 4 år, 3 mdr.  De fire årstider, sommer.
 August 4 år, 4 mdr.  Mig og trafikken.
 September 4 år, 5 mdr.  Brand og 1. hjælp.
 Midtvejssamtale
 Oktober 4 år, 6 mdr.  De fire årstider, efterår.
 November 4 år, 7 mdr.  Mig og mit sprog.
 December 4 år, 8 mdr.  Jul.
 Januar 4 år, 9 mdr.  De fire årstider, vinter.
 Februar 4 år, 10 mdr.  Fastelavn.
 Marts 4 år, 11 mdr.  Påske.
 April 5 år, 0 mdr.  De fire årstider, forår.
 Maj 5 år, 1 mdr.  Hvem er jeg?
 Juni 5 år, 2 mdr.  Mig og min krop.
 Juli 5 år, 3 mdr.  De fire årstider, sommer.
 August 5 år, 4 mdr.  Mig og trafikken.
 September 5 år, 5 mdr.  Brand og 1. hjælp.
 Oktober 5 år, 6 mdr.  De fire årstider, efterår.
 November 5 år, 7 mdr.  Mig og mit sprog.
 Motorisk screening
 December 5 år, 8 mdr.  Jul.
 Skoleparathedsundersøgelse
Januar 5 år, 9 mdr. De fire årstider, vinter.
 Opstart i før-skole-gruppe
 Samtaler om skolestart
 Februar 5 år, 10 mdr.  Fastelavn.
 Samtaler om skolestart
 Marts 5 år, 11 mdr.  Påske.
 April 6 år, 0 mdr.  De fire årstider, forår.
 Opstart i MiNiSFO

Særligt fokus

I løbet af de år dit barn går i børnehave hos os, er der en række nedslagspunkter, hvor vi har særligt fokus på noget omkring dit barn. I oversigten ovenfor kan du se, hvornår de ligger i dit barns forløb, og herunder kan du se hvad overskrifterne dækker:

Forbesøg

Forbesøget er et besøg i huset, hvor både barnet og forældrene deltager. Det kan evt. kombineres med opstartssamtalen, hvor barnet ikke deltager. Det aftales individuelt. Forbesøget afholdes af en pædagog fra barnets stue.

Opstartssamtale

Den første samtale afholdes måneden før barnet starter i børnehave. Samtalen afholdes af en pædagog fra barnets stue. Her præsenteres børnehaveforløbet for forældrene, der forventningsafstemmes i forhold til det fremtidige samarbejde og forældrene introduceres til de mange praktiske forhold de skal være opmærksomme på.

Sprogvurdering

Hos os bliver alle børn sprogvurderet. Sprogvurderingen tilrettelægges af en af vores sprogpædagoger, og afvikles af en sprogpædagog eller af en pædagog fra barnets stue. Udover vurderingen som foretages i børnehaven er der et spørgeskema forældrene skal svare på. Er der behov for en særlig indsats vil der blive udarbejdet en aftale for den videre indsats i børnehaven og i hjemmet. Tilbagemelding på sprogvurderingen får du af en pædagog fra barnets stue, og som en del af den løbende opfølgning på arbejdet med børnene kan der også være en leder til stede. Resultatet af vurderingen kan ligge så lavt, at barnet skal sprogvurderes igen når det fylder fem år.

Midtvejssamtale

Her gøres der status på de arbejdspunkter der er drøftet under opstartssamtalen. Der gøres status på barnets udviklingsmæssige profil, og er der behov for en særlig indsats vil der blive udarbejdet en aftale for den videre indsats i børnehaven og i hjemmet. Samtalen afholdes af en pædagog fra barnets stue, og som en del af den løbende opfølgning på arbejdet med børnene kan der også være en leder til stede.

Motorisk screening

Der tilbydes motorisk screening som udføres af en fysioterapeut. Viser screeningen behov for en særlig indsats vil barnets forældre blive indkaldt til samtale, og der vil blive udarbejdet en aftale for den videre indsats i børnehaven og i hjemmet. En evt. samtale afholdes af en pædagog fra barnets stue, og som en del af den løbende opfølgning på arbejdet med børnene kan der også være en leder til stede.

Skoleparathedsundersøgelse (SPU)

Vi tester dit barn, for at se om der er områder som kræver en særlig indsats inden barnet skal starte i skole. Testresultatet gennemgås på en samtale med forældrene, og er der behov for en særlig indsats vil blive udarbejdet en aftale for den videre indsats i børnehaven og i hjemmet. Samtalen afholdes af en pædagog fra barnets stue, og som en del af den løbende opfølgning på arbejdet med børnene kan der også være en leder til stede.

Opstart i Før-skole-gruppe

Tre måneder før de ældste børn skal starte i MiNiSFO samler vi dem to dage om ugen i et før-skole-forløb. Her er der særligt fokus på relationer og selvhjulpethed. Vi øver os i de strukturer børnene møder i skolen.

Opstart i MiNiSFO

Barnet starter i MiNiSFO. Når du har givet tilladelse overleverer vi vigtige informationer omkring dit barns trivsel og udvikling til skolen.

Samtale er altid en mulighed

Er der særlige udfordringer omkring dit barn? Er der noget du er bekymret for? Er der noget du har brug for hjælp eller vejledning til? Du behøver ikke altid at vente til næste samtale. Vi vil meget gerne lave aftale om en snak, hvis der er behov for det.

Sådan ser forløbet ud

Her har vi forsøgt at lave et eksempel på et børnehaveforløb. I eksemplet hr vi valgt et barn der har fødselsdag i april måned. Selvom dit barn ikke har fødselsdag i april, så skulle eksemplet gerne give dig et billede af hvordan det samlede forløb ser ud.

Vær opmærksom på at de begivenheder som er markeret med FED SKRIFT er aldersbestemt. Det gælder særligt sprogvurdering ved 3 år og 6 måneder, midtvejssamtalen ved 4 år og 6 måneder. De motoriske screeninger laves samlet over en periode i efteråret, med de børn som vi forventer skal starte i skole.

Md  År  Tema i børnehaven 
 Mar 2, 11 år  Påske.
 Forbesøg
Apr 3 år  De fire årstider, forår.
 Opstartssamtale
 Maj 3,1 år  Hvem er jeg?
 Jun 3,2 år  Mig og min krop.
 Jul 3,3 år  De fire årstider, sommer.
 Aug 3,4 år  Mig og trafikken.
 Sep 3,5 år  Brand og 1. hjælp.
 Okt 3,6 år  De fire årstider, efterår.
 Sprogvurdering
 Nov 3,7 år  Mig og mit sprog.
 Dec 3,8 år  Jul.
 Jan 3,9 år  De fire årstider, vinter.
 Feb 3,10 år  Fastelavn.
 Mar 3,11 år  Påske.
 Apr 4 år  De fire årstider, forår.
 Maj 4,1 år  Hvem er jeg?
 Jun 4,2 år  Mig og min krop.
 Jul 4,3 år  De fire årstider, sommer.
 Aug 4,4 år  Mig og trafikken.
 Sep 4,5 år  Brand og 1. hjælp.
 Midtvejssamtale
 Okt 4,6 år  De fire årstider, efterår.
 Nov 4,7 år  Mig og mit sprog.
 Dec 4,8 år  Jul.
 Jan 4,9 år  De fire årstider, vinter.
 Feb 4,10 år  Fastelavn.
 Mar 4,11 år  Påske.
 Apr 5 år  De fire årstider, forår.
 Maj 5,1 år  Hvem er jeg?
 Jun 5,2 år  Mig og min krop.
 Jul 5,3 år  De fire årstider, sommer.
 Aug 5,4 år  Mig og trafikken.
 Sep 5,5 år  Brand og 1. hjælp.
 Okt 5,6 åt  De fire årstider, efterår.
 Nov 5,7 år  Mig og mit sprog.
 Motorisk screening
 Dec 5,8 år  Jul.
 Skoleparathedsundersøgelse
Jan 5,9 år  De fire årstider, vinter.
 Opstart i før-skole-gruppe
 Samtaler om skolestart
 Feb 5,10 år  Fastelavn.
 Samtaler om skolestart
 Mar 5,11 år  Påske.
 Apr 6 år  De fire årstider, forår.
 Opstart i MiNiSFO

Særligt fokus

I løbet af de år dit barn går i børnehave hos os, er der en række nedslagspunkter, hvor vi har særligt fokus på noget omkring dit barn. I oversigten til venstre kan du se hvornår de ligger i dit barns forløb, og herunder kan du se hvad overskrifterne dækker:

Forbesøg

Forbesøget er et besøg i huset, hvor både barnet og forældrene deltager. Det kan evt. kombineres med opstartssamtalen, hvor barnet ikke deltager. Det aftales individuelt. Forbesøget afholdes af en pædagog fra barnets stue.

Opstartssamtale

Den første samtale afholdes måneden før barnet starter i børnehave. Samtalen afholdes af en pædagog fra barnets stue. Her præsenteres børnehaveforløbet for forældrene, der forventningsafstemmes i forhold til det fremtidige samarbejde og forældrene introduceres til de mange praktiske forhold de skal være opmærksomme på.

Sprogvurdering

Hos os bliver alle børn sprogvurderet. Sprogvurderingen tilrettelægges af en af vores sprogpædagoger, og afvikles af en sprogpædagog eller af en pædagog fra barnets stue. Udover vurderingen som foretages i børnehaven er der et spørgeskema forældrene skal svare på. Er der behov for en særlig indsats vil der blive udarbejdet en aftale for den videre indsats i børnehaven og i hjemmet. Tilbagemelding på sprogvurderingen får du af en pædagog fra barnets stue, og som en del af den løbende opfølgning på arbejdet med børnene kan der også være en leder til stede. Resultatet af vurderingen kan ligge så lavt, at barnet skal sprogvurderes igen når det fylder fem år.

Midtvejssamtale

Her gøres der status på de arbejdspunkter der er drøftet under opstartssamtalen. Der gøres status på barnets udviklingsmæssige profil, og er der behov for en særlig indsats vil der blive udarbejdet en aftale for den videre indsats i børnehaven og i hjemmet. Samtalen afholdes af en pædagog fra barnets stue, og som en del af den løbende opfølgning på arbejdet med børnene kan der også være en leder til stede.

Motorisk screening

Der tilbydes motorisk screening som udføres af en fysioterapeut. Viser screeningen behov for en særlig indsats vil barnets forældre blive indkaldt til samtale, og der vil blive udarbejdet en aftale for den videre indsats i børnehaven og i hjemmet. En evt. samtale afholdes af en pædagog fra barnets stue, og som en del af den løbende opfølgning på arbejdet med børnene kan der også være en leder til stede.

Skoleparathedsundersøgelse (SPU)

Vi tester dit barn, for at se om der er områder som kræver en særlig indsats inden barnet skal starte i skole. Testresultatet gennemgås på en samtale med forældrene, og er der behov for en særlig indsats vil blive udarbejdet en aftale for den videre indsats i børnehaven og i hjemmet. Samtalen afholdes af en pædagog fra barnets stue, og som en del af den løbende opfølgning på arbejdet med børnene kan der også være en leder til stede.

Opstart i Før-skole-gruppe

Tre måneder før de ældste børn skal starte i MiNiSFO samler vi dem to dage om ugen i et før-skole-forløb. Her er der særligt fokus på relationer og selvhjulpethed. Vi øver os i de strukturer børnene møder i skolen.

Opstart i MiNiSFO

Barnet starter i MiNiSFO. Når du har givet tilladelse overleverer vi vigtige informationer omkring dit barns trivsel og udvikling til skolen.

Samtale er altid en mulighed

Er der særlige udfordringer omkring dit barn? Er der noget du er bekymret for? Er der noget du har brug for hjælp eller vejledning til? Du behøver ikke altid at vente til næste samtale. Vi vil meget gerne lave aftale om en snak, hvis der er behov for det.

Temaerne

De temaer som er sat på i oversigten over barnets forløb i børnehaven, er gennemgående temaer hvor vi arbejder både på stuen, men også på tværs af huset og de to huse.

Temaerne indeholder naturligvis alle elementer fra Dagtilbudslovens læreplanstemaer, der har fokus på barnets alsidige personlige udvikling, barnets sociale kompetencer, barnets sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi har taget dem med i oversigten, for at vise hvordan de går igen, og for at understrege at der i alle temaer differentieres, så det enkelte barn møder passende udfordringer.

Et af de vigtigste grundprincipper i almenpædagogikken er at give plads til spontanitet og at følge barnets initiativ. Derfor foregår der også mange andre ting i hverdagen. Temaerne varer typisk to til tre uger, alt efter hvordan vi har vægtet deres indhold.

Så selvom vi har sat en del af barnets læring i system, så er vi på mange måder stadig en traditionel børnehave.

Hvis du gerne vil se hvordan den aktuelle plan for de næste 12 måneder ser ud, så finder du den i oversigten med læseplan og traditioner øverst på denne side.

X