Nyheder

Håndboldkaravane

Tirsdag d. 5. september var alle børnene inviteret til Håndboldkaravane i Sortebakkehallen. Sortebakken HK var arrangør, og bød på spænde aktiviteter med masser af udfordringer for krop, sanser og koncentration. Der var forhindringsbane, der blev løbet stafet, der blev skudt efter kegler, skudt på mål og meget mere. 1000 tak til de engagerede repræsentanter fra Sortebakken…

Tegn på læring

I 2016 startede vi arbejdet med en 3-årig læseplan. Strukturen i læseplanen er bygget op omkring temaer, og skal øge vores mulighed for at udvikle, evaluere og kvalificere temaerne på tværs af de to huse i vores lille organisation. Det sikrer en bedre udnyttelse af de ressourcer der bliver færre og færre af, og det…

Fokus på systematik

Hvordan møder man stigende dokumentationskrav og sikrer øget kvalitet i opgaveløsningen, mens man samtidig frigiver mere børnetid til pædagogerne? Det er et tema som Anita og Jesper, der er hhv. Daglig Leder og Dagtilbudsleder i vores huse, har brugt rigtig lang tid på at forholde sig til i de sidste par måneder. De har nu…

Ny organisering af ledelse

Fra 1. marts 2017 er Anita Stensgaard ny daglig leder i Børnehaverne Rebild Syd. Hun tager over efter Majbrit Michelsen, der efter 37 år i børnehaverne er gået på en velfortjent pension. Samtidig forsøger vi at bryde med den traditionelle måde at dele ledelsen af børnehaver op, hvor Dagtilbudslederen typisk sidder i den største institution, og…

Nyt bibliotek med spil

Du har i lang tid kunnet låne bøger fra Rebild Kommunes børnebiblioteker hos os i børnehaverne. Men vi vil gerne selv gøre vores tilbud om udlån endnu bedre. Derfor supplerer vi nu bøgerne med en masse spændende spil, der understøtter den leg og læring som er så central for tiden i børnehaven. Vi har udvalgt…

Frokostordning

Siden august 2015 har vi haft frokostordning i Græshoppen. Efter snart to år skal ordningen igen til afstemning. Onsdag d 23. november afholder vi informationsmøde for forældregruppen, hvor vi fortæller mere om ordningen, serverer smagsprøver og svarer på spørgsmål om ordningen. Fra Græshoppen deltager pædagogerne Heidi N og Karina, men selvfølgelig er vores ernæringsassistent Helle…

Børne OL 2016

Årets Børne OL var præget af voldsomme regnskyld, men alligevel endte dagen som en dejlig oplevelse for børn og voksne. Børne OL er en dag hvor begge huse samles, og hvor vi både prøver spændende lege og konkurrerer mod hinanden. Børnene er sammen i mindre grupper og følges rundt til forskellige poster sammen med en…

Ny rekord i Græshoppen

På fredag skal alle kommende 0. klasser i Rebild Kommune sætte nye børne-rekorder til et stort arrangement i Rebild Bakker. Det er vi ikke helt store nok til endnu, men så sætter vi da bare vores egne rekorder. Vi måtte tage en stige til hjælp, da de sidste klodser skulle såttes på det højeste tårn…

Årshjul endte i læseplan

Fra 1. august 2016 træder en ny 3-årig læseplan i kraft i Børnehaverne Rebild Syd. Når vi kalder det en 3-årig plan, så er det fordi en del af de nye temaer i planen gentager sig over flere år, og indholdet diferentieres så der er udfordringer for både store og små. Det er også derfor…

Nyt pilotprojekt

Den tidligere regering og KL blev i oktober 2014 enige om en række nye krav til it-systemerne i folkeskolen. Noget af det første, skolerne skal have på plads, er den såkaldte ’læringsplatform’, hvor lærerne kan årsplanlægge, bygge undervisningsforløb, arbejde med Fælles Mål og elev-evaluering. I Rebild Kommune skal skolerne bruge “Meebook”, som sidste år vandt i…

Afsked med skolebørn

Torsdag og fredag har vi sagt farvel til de ældste børn, som på mandag starter i MiNiSFO på Sortebakkeskolen. I en lang årrække har vi samarbejdet med skolen omkring rullende skolestart, men sidste år gik skolen tilbage til den traditionelle opstart i MiNiSFO pr. 1. april. Så vi er i gang med at skabe nye…

Nyt årshjul på vej

I august måned ændrede vi på en lang række strukturer i samarbejdet mellem vores to huse, og i Regnbuen gik vi fra aldersopdelte grupper til aldersblandede. Samtidig besluttede vi os at starte helt forfra i arbejdet med årshjul, årsplaner og aktiviteter. Perioden fra august og frem til nu har derfor bl.a. været brugt til at…

Digitale løsninger

Vi har et stigende besøgstal på vores hjemmeside, som du lige nu sidder læser dette indlæg på. Flere og flere forældre benytter dagligt vores intra-løsning, men alligevel har vi lyttet til forældregruppens opfordring til at lave en bredere løsning, der er integreret i et socialt medie. Med lanceringen af Børnehaverne Rebild Syd på Facebook har vi…

Fokus på hygiejne

Selvom vaner med renlighed starter i hjemmet, så understøtter vi opgaven i børnehaverne. Det gør vi blandt andet gennem omfattende temaforløb. Sådan et har vi i Regnbuen lige nu, hvor der særligt er fokus på hånd-hygiejne. Vi gør det gennem de historier vi fortæller i forbindelse med den daglige dialogiske læsning, men vi gør det også…

Fastelavn er mit navn

I dag har været en helt fantastisk dag i vores børnehaver. Vi har fejret fastelavn, og det var både dejligt at se de mange spændende udklædninger, men det var også rigtig dejligt at så mange forældre og bedsteforældre! I de sidste par uger har vi lavet pynt, vi har malet fastelavnstønder, bagt fastelavnsboller og meget…

Pirater i Regnbuen

Hver eneste dag summer vores huse af spændende aktiviteter. Det kan være alt fra leg til sang og musik, bevægelse, tegning, moddellering osv. Men ind imellem finder vi også tid til større projekter. Projekter hvor vi kombinerer en række forskellige discipliner og bruger legen som det centrale omdrejningspunkt. Bierne i Regnbuen har i den sidste…

Opdragelse – en nødvendighed

Forældre har for travlt med at realisere sig selv, og kører i samme tempo som før de fik børn. Børn i dag bliver overstimuleret. Børn hader stress og modarbejder forældre som stresser. Man skal ikke servicere sin børn for at blive en god forælder. Børn skal gøre det de kan! Gode idéer, provokationer og holdninger…

Brand på skolen

Her til eftermiddag var de ældste børn fra Regnbuen og Græshoppen samlet på Sortebakkeskolen. De var nemlig inviteret til et kursus i hvordan man slukker en lille ildebrand. De modigste af børnene fik også lov til at prøve selv. Vi lærte noget om hvordan man slukker en brand i en gryde ved at kvæle ilden, og…

Øget fokus på dagpleje

Vi har haft rigtig meget at se til i forbindelse med ledelsesskift og ny struktur, men er nu nået så langt at vi kan se lidt længere ud end vores egen næsetip. Et af de steder vi har set muligheder for at forbedringer er samarbejdet med den kommunale dagpleje. Lige nu pågår der politisk diskussion…

Sproguge

Begge huse summer af aktivitet og der bliver talt, læst, sunget og leget på kryds og på tværs. Fx arbejder vi med ord der gør os glade og ord der sårer. Vi sætter ord og billeder på begreber som glad og sur. Hvordan ser mit ansigt ud når jeg er glad? Hvordan ser min krop…

Årets TR er fra Rebild Syd

Et fast indslag på BUPL Nordjyllands Generalforsamling er kåring af årets Tillidsrepræsentant (TR). Det er medarbejderne i de enkelte institutioner som nominerer deres kollega, og et centralt udvalg i fagforeningens ledelse som udvælger vinderen på baggrund af nomineringerne. Torsdag aften udløstes spændingen for kåringen i 2015. Vi er utrolig stolte over at årets TR i…

Arbejdsdag i Rebild Syd

Lørdag d. 12. september var der heldigvis mange forældre som havde valgt at bruge dagen i hinandens selskab, til fordel for børnehaverne. Både i Græshoppen og i Regnbuen blev der arbejdet igennem, og der var nok at tage fat på. Børnehaverne gav selvfølgelig morgenmad og frokost, og resten af tiden blev der så arbejdet igennem.…

Forsker gæster sproguge

På opfordring fra Forældrebestyrelsen er vi i fuld gang med at planlægge en uge som sætter særligt fokus på sprog og sprogkultur. Sprog er meget mere end ord. Det er fx også kropssprog. Sproget og vores sprogforståelse er noget helt centralt, og det har i høj grad noget at gøre med hvordan vores hjerne fungerer.…

Vi skal have ALLE MED

Et af de mange nye tiltag i forbindelse med vores strukturændringer i huse og organisering, er et fokus på øget systematik i arbejdet med børnene. Det har flere forældre opdaget, fordi de er blevet præsenteret for et nyt skema: ALLE MED. ALLE MED er en pædagogisk udviklingsbeskrivelse af småbørn 1-6 år. Det giver personale og…

Sommerfest i Rebild Syd

Fredag aften inviterede børnehavernes forældrebestyrelse til sommerfest i de to huse. Der var et rigtig flot fremmøde, og både piger og drenge var i deres fineste puds. Det var dejligt at se så mange glade og forventningsfulde børn. Maden blev leveret fra Rikkes køkken på Sortebakkeskolen, og til dessert var der hjemmebagt kage. Til de…

Første lokale på plads

I forbindelse med den nye struktur i Regnbuen, har vi lavet en række ændringer i forhold til lokalernes anvendelse. Et af de største ønsker i forbindelse med ændringerne har været at få lavet et kreativt værksted. Værkstedet er det første af de mange rum som vi er blevet færdige med. Det er det gamle tumlerum…

Arbejdstidsaftale på plads

I marts måned startede et længere opsamlingsforløb omkring arbejdsforholdene i børnehaverne. Det er offentlig kendt at der har været udfordringer omkring arbejdsmiljøet i de to huse. Derfor blev der hentet hjælp fra Sortebakkeskolen, og indskolingsleder Jesper Johansen havde i en periode ansvar for skolens indskoling og Børnehaverne Rebild Syd. Efter en kort periode blev personalet,…

Musikalsk legestue

Blandt de mange forandringer vi arbjeder med i øjeblikket er et samarbejde med Rebild Kulturskole. I første omgang betyder det mere musik i de to huse, hvor der frem til jul arrangeres musikalsk legestue. Tilbuddet er for de ældste børn, og datoerne er lagt ind i Tabulex. Aktiviteten forestås af Rikke Skovsbo fra Rebild Kulturskole…

Tabulex i luften mandag

Mandag morgen begynder vi at anvende Tabulex Daginstitution i begge huse. Systemet indføres som erstatning for BørneINTRA. Det betyder at du skal forholde dig til et nyt system, men det betyder også at du skal have lavet et login til det nye system. Det er et login du selv skal lave. Du skal benytte adressen…

Madordning fra 1. august

Fra 1. august serverer vi mad i Græshoppen. Et flertal af forældregruppen har valgt at huset indgår i den fælleskommunale madordning. I ugerne op til sommerferien, og i de sidste uge i juli, har vi derfor travlt med at gøre klar. Køkkenet er blevet færdigt, og der skal nu indrettes arbejdsplads til varemodtagelse. Vi har…

X