Postkort

Her kommer ...

Postkort fra børnehaven

En Styrket Læreplan

I 2020 skal vi realisere En Styrket Læreplan, der bl.a. er med til at sætte et skærpet fokus på kvaliteten i børnenes leg, og i hverdagens pædagogik, hvor daglige rutiner og gøremål får mere værdi.

Vi vil rigtig gerne gør Den Styrkede Læreplan spændende for forældregruppen, og bruge den som ramme for at skabe mere værdi i børnenes hverdag og udvikling. Derfor inviterede vi i november måned forældregruppen til at komme med idéer til hvordan et spændende og nærværende materiale til børn og forældre kunne se ud.

Svaret fra forældrene var HELT enkelt: Det skal være visuelt, kort, præcist, tilgængeligt digitalt (men også i pixi-udgave på papir), indeholde masser af billeder og gerne video, råd og vejledning til forældre, synliggøre kobling mellem pædagogisk praksis og arbejdet med læreplanstemaerne. Det skal involvere børnene, og så må arbejdet med formidlingen ikke tage tid fra kerneopgaven omkring børnene.

Et HELT nyt materiale

Det var noget af en udfordring vi gav os selv, så derfor var det heldigt at vi kunne trække på lidt hjælp udefra. Materialet er udarbejdet i samarbejde med mitbørneliv.dk , og på baggrund af resultater af forskning og undersøgelser omkring forældreroller, formidling og kvalitet i dagtilbud, har de udarbejdet et materiale og en arbejdsproces til os som hedder “Postkort fra børnehaven”.

I starten af december har personalet kigget på materialet og bidraget til kvalificering af arbejdet med materialet. Forældrebestyrelsen har også kigget på materialet og  godkendt anvendelsen, og torsdag d. 19. december er der trykt og udleveret en bog og et sæt postkort til alle børn.

Vi glæder os til at gøre Den Styrkede Læreplan både levende og nærværnede for både børn og forældre, og de mange timers hygge, snak og leg som vores postkort fra børnehaven lægger op til.

Den videre proces

I starten af december har personalet kigget på materialet og bidraget til kvalificering af arbejdet med materialet. D. 11. december skal Forældrebestyrelsen kigge på materialet og endelig godkende anvendelsen, og inden vi går på juleferie orienteres den samlede forældregruppe.

Vi glæder os til at gøre Den Styrkede Læreplan både levende og nærværnede for både børn og forældre, og de mange timers hygge, snak og leg som vores postkort fra børnehaven lægger op til.

Understøttes her på siden

Efter ferien vil alle postkort kunne findes og hentes her på siden, efterhånden som vi udgiver dem. Så kan du selv trykke dine egne postkort derhjemme.

De instruktions- og informationsfilm vi udarbejder som en del af postkortene vil også kunne findes her på siden.

Facebook-opslag

I forbindelse med udleveringen af “Postkort fra Børnehaven” har Camilla og Jesper lavet en lille video, som du finder på vores Facebookside her. Inden ugens udgang vil den også være at finde her.

I må meget gerne hjælpe os med at dele den gode historier, skrive Jeres kommentarer til idéen eller bare sende os en hilsen 😊

Her viser vi postkort

Vi er i fuld gang med at opdatere siden. Du kan se de nyeste postkort herunder, men du finder dem også på hjemmesidens forside.

Hvis du klikker på et postkort får du mulighed for både at dele og gemme det.

X