Velkommen til Vuggestuen Solstrålen. Vi åbner d. 1. august 2020, og her er vi i gang med at bygge en informationsside om det nye tilbud. Siden er senest opdateret tirsdag d. 9. juni og opdateres løbende.

Om vuggestuen Solstrålen

Et helt nyt tilbud

D. 1. august 2020 åbner Vuggestuen Solstrålen som en del af Børnehaven Regnbuen i Nørager. Vi har i Solstrålen plads til 10 børn fra 0-3 år.

Indskrivning til gruppen foregår via den digitale pladsanvisning på rebild.dk Prisen for pladsen er inklusiv frokostordning og dækker morgenmad, formiddagsmad, frokost, eftermiddagsmad og sen eftermiddagsmad.

1 måned før Jeres barn skal starte i vuggestuen, vil I modtage et velkomstbrev. Hvor I inviteres til en velkomstsamtale og et første besøg i vores børnehus i Nørager.

Samarbejde og værdier

Vi lægger vægt på at skabe en god og tryg relation til Jeres barn, hvor vi understøtter dit barns tryghed, trivsel og udvikling. Vi prioritere et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde med jer omkring jeres barn.

Nøgleordene for børnenes hverdag i Solstrålen er barnets initiativ, leg, venskaber, relationer, nærvær, udvikling, trivsel, dannelse, sprog, kreativitet, selvhjulpenhed, børnefællesskaber, udeliv, motorik og bevægelsesglæde. Det skaber vi bl.a. ved at børnene er sammen med de samme voksne, at vi har øje for det enkelte barns udvikling og gennem vores store erfaring med overgange.

Skal vi sætte ord på samarbejdet omkring børnene, så er det et professionelt og tillidsfuldt forældresamarbejde, og at vi hele tiden fastholder fokus på forældre i rollen som aktive og ansvarlige medspillere i barnets udvikling.

Åbningstider

Solstrålen er åben mandag til torsdag fra kl. 6:30 til 17:00. Fredag fra kl. 6:30 til 16:00.

Praktiske informationer

Tilmelding til Solstrålen sker via den Digitale Pladsanvisning på rebild.dk

I Solstrålen har vi frokostordning med mere end 85 % økologi og varieret kost hver eneste dag.

Solstrålen er ikke omfattet af koordineret- eller gæstepasning og der er derfor altid åben i Solstrålen i forbindelse med de dage der ellers er koordineret pasning i Rebild Kommune.

Børn i Solstrålen er omfattet af det samlede pædagogiske tilbud i Børnehaverne Rebild Syd og Rebild Kommunes pædagogiske og psykologiske rådgivning. Det betyder at der hele tiden er professionelt fokus på dit barn, fokus på forebyggelse og at du gennem vores medarbejdere har adgang til professionel rådgivning og vejledning.

Kontakt os

Børnehaverne Rebild Syd er en organisation med et stærkt fokus på det enkelte barns udvikling, og på udvikling af den pædagogiske praksis i vores huse. Du kan forvente, at vi arbejder målrettet og systematisk omkring dit barn, og at vi løbende udvikler praksis ved intern opkvalificering og efteruddannelse.

Har du spørgsmål så kontakt os. Du finder alle relevante kontaktoplysninger her på siden, og vi vil meget gerne hjælpe dig med oplysninger omkring vores tilbud.

Kontakt os
Jesper Johansen

Jesper Johansen

Kontraktholder
Jesper er øverst ansvarlige leder for ledelse af personale og økonomi i børnehaver og dagpleje.

Jesper er rundt i distriktet hver dag, og han træffes altid efter aftale.

   99 88 80 71

   ijejo@rebild.dk

Camilla M. Østergaard

Camilla M. Østergaard

Daglig leder
Camilla er medansvarlig for den pædagogiske ledelse og særlig indsats omkring børnene.

Camilla er rundt i distriktet hver dag hver dag, og hun træffes altid efter aftale.

   99 88 80 72

  icmos@rebild.dk

Gitte Nygaard Sørensen

Gitte Nygaard Sørensen

Bestyrelsesformand
Gitte er formand for børnehavernes Forældrebestyrelsen.

Kontakt bestyrelsen hvis du har spørgsmål eller emner, som du tænker vil være relevant for bestyrelsen at drøfte.

   60 72 92 38

  gitte_nygaard40@hotmail.com

Personale i Solstrålen

Inden sommerferien ansatte vi den første medarbejder til at sikre en god start for vores nye vuggestue. Efter dialog med formand og næstformand i Forædrebestyrelsen udabejdede vi i første omgang en profil, og gik efter en uddannet pædagog med erfaring i arbejdet med alleryngste, og hvis vi var rigtig heldige – også havde erfaring fra dagpleje eller tilsvarende minde pasningstilbud.

Og mens vi arbejdede på profilen gik det op for os, at sådan en medarbejder havde vi allerede i huset! Hun hedder Maj-Britt Gyldenløve, og er lige nu ansat som et sæt ekstra hænder i Regnbuen, i forbindelse med håndtering af genåbning og forebyggelse af Corona-smitte. Maj-Britt er oprindelig uddannet klub-pædagog, men de sidste mange år primært været beskæftiget omkring de yngste børn. Herunder 2 år i vuggestue, men også i 10 år som dagplejer. Maj-Britt har desuden erfaring med yngre børn der har haft særligt behov for opmærksomhed og støtte.

Med vores ønske om at bringe det bedste fra dagplejen ind i vores nye vuggestuetilbud, har vi her fundet den perfekte profil til opgaven, og indenfor de kommende uger, går Maj-Britt i gang med at hjælp os på plads med de sidste detaljer.

Og vi var lige så heldige med den næste medarbejder, som vi har ansat umiddelbart efter sommerferien. Hun er kendt blandt rigtig mange af vores forældre, da hun har været dagplejer i Kgs. Tisted i mere ned 14 år. Medarbejderen er Gertrud Bak, der det seneste halve år har været i et praktikforløb i Græshoppen, og som var blevet ledig samme dag som vi skulle i gang med at finde medarbejder til vuggestuen. Gertrud er uddannet pædagog i 1999, og bidrager selvfølgelig både med sin faglige baggrund, men også med en enorm erfaring fra sin tid som dagplejer.

Vi synes selv, vi har fået lavet det perfekte match på personalesiden og er helt sikre på, at vores nye tilbud ikke kun vil være en tryg ramme for børnene. Det vil også være et sted med fokus på børnenes individuelle muligheder for udvikling, hvor vi har kompetente medarbejdere, som i samarbejde med børnenes forældre kan sikre en god og positiv udvikling for det enkelte barn.

Hverdagen i Solstrålen

Dagens rytme i Solstrålen

Hverdagen i Solstrålen er bygget op omkring en fast rytme og struktur, da vi gerne vil sikre at børnene får en forudsigelig dag, der bidrager positivt til barnets tryghed og lyst til at udfolde sig. Vi forsøger så vidt muligt at skabe plads til de forskellige børns udviklingsniveau og behov.

Dagen i Solstrålen starter med at vi spiser morgenmad sammen med de børn som møder tidligt. Børnene kan spise morgenmad indtil kl. 7.30.

Efter morgenmaden er der mulighed for leg, spil og aktiviteter. Dette foregår som regel indendørs. Kl. 8:30 rydder vi op, vasker hænder og spiser formiddagsmad.

Efter maden er det tid til et bleskift eller en tur på toilettet. Det tager vi os god tid til, da vi vægter at børnene får mulighed for at træne sin selvhjulpenhed og øge sit selvværd gennem oplevelsen af at kunne mestre udfordringer i hverdagen.

Herefter er der tid til at spille spil, tumle, lege, lave kreative ting, gå på legepladsen, høre historier eller synge. Børnene er ude hver formiddag og vi benytter dels børnehavens legeplads, men skov og mark udenfor børnehaven er også et yndet sted at besøge. Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag og på ture i nærområdet gennem ugen.

Tilknyttet vuggestuen har vi en ladcykel, som vi bruger til at komme rundt i nærområdet.

Vi spiser frokost omkring kl. 11.00, alt afhængig af hvor sultne og trætte børnene er. Vi vasker hænder og børnene er selv med til at dække bord og gøre klar til frokost.

Vi starter frokosten med at kalde til ro og synger vores madsang inden vi går i gang med at spise. Måltidet fungerer både som en social aktivitet, hvor vi sidder sammen og får øje på hinanden, snakker om maden, venter på tur, øver os i at række ting til hinanden osv. Samtidigt har de fleste børn brug for plads omkring sig og rolige rammer, for at kunne samle sig om måltidet.

Efter frokost sover børnene, og eftermiddagen har vi sat af til spil, hygge, lege og små kreative aktiviteter. Som undervejs afbrydes af eftermiddagsmad. De børn som hentes meget sent tilbydes lidt ekstra eftermiddagsmad, inden de skal hjem.

Her i oversigten har vi samlet lidt af det som kan være rart at vide, når man har et barn der skal starte i dagpleje. Klik på overskrifterne herunder for at folde indholdet ud.

Informationen her på siden skal være relevant og til at forstå. Hvis noget af det du ser her på siden giver anledning til spørgsmål, så hjælp os med at gøre indholdet bedre og skriv til Dagtilbudsleder Jesper Johansen på ijejo@rebild.dk

Forbesøg

Når I har fået plads til jeres barn hos en dagplejer er I velkomne til kontakte dagplejeren for at aftale et forbesøg. Her vil I se lidt af hverdagen og de andre børn. I får kendskab til dagplejeren og sammen får I en snak om jeres barn, fortæl gerne meget om barnets vaner og rutiner, da det er med til at starten bliver så tryg som mulig både  for jer, jeres barn og dagplejeren. Det er også vigtigt at aftale, hvordan selve indkøringen skal være. Besøget varer ca 1 time, og dagplejeren vil give jer nogle praktiske informationer samt fortælle om hverdagens rutiner. Hvis I under eller efter formødet finder ud af, at dette ikke er det rette tilbud til jeres barn, så henvender I jer til pladsanvisingen for at takke nej til tilbuddet.

 

Aflevering og afhentning af barnet

Langt de fleste børn falder hurtigt til i det lille trygge miljø med samme voksen og samme børn, men det kan være svært at sige farvel både for jer og jeres barn. Drøft dette med dagplejeren, så hun kan hjælpe jer, fortæl dit barn at du går, også selv om det græder, og gå så selv om det er svært. Du er altid mere end velkommen til at ringe til dagplejeren senere, for at høre hvordan det går. For nogle børn og forældre kan det godt vare flere uger før alle er faldet til, så derfor er det vigtigt at være tålmodige. Husk at fortælle, hvis der er sket noget, der har betydning for barnets dag i dagplejen. Det kan fx være hvis dit barn har sovet dårligt.

Jeres barn må komme efter behov og aftale i dagplejerens åbningstid. Det er rart for dagplejeren at vide nogenlunde, hvornår barnet kommer og bliver hentet. Hvis jeres barn møder senere end ellers, skal du give din dagplejer besked, da I ellers risikerer at komme til en lukket dør. Dagplejeren må gerne forlade sit hjem for at tilgodese de andre børns behov for udendørs aktiviteter. Ved afhentning er det vigtigt, at I kommer i så god tid, at der er mulighed for at få informationer om, hvordan jeres barns dag er forløbet. Men vær samtidig opmærksom på, at I skal sige farvel inden dagplejerens lukketidspunkt.

Hvis barnet bliver hentet af en anden end forældrene, skal dagplejeren altid have besked. Ellers må barnet ikke udleveres.

Hvad skal jeg medbringe til mit barn ?
Det er vigtigt for jeres barns hverdag, at det er hensigtsmæssigt klædt på alt efter årstiden. Sørg altid for et ekstra sæt tøj, der kan ske uheld. Det er vigtigt med gode sko/støvler til udendørs leg samt hjemmesko til indendørs brug. Vi anbefaler velcrolukning, da det giver barnet muighed for tidligere at blive selvhjulpen og samtidig få oplevelsen af “jeg kan selv”. Allerede fra barnet er 10 måneder har det stor glæde af at komme ned og bevæge sig rundt og undersøge verden fremfor at sidde passivt i barnevognen.

I skal også medbringe bleer, engangsvaskeklude, håndklæde og en pose til vasketøj. Der skal være en godkendt sele i barnevognen.
Regnslag bruger vi ikke i dagplejen, når barnet er i vognen. Ifølge sundhedsstyrelsen er regnslag årsag til, at der opstår kondens og derved dannes skimmelsvampe i barnevognen. Dette kan være med til at give barnet luftvejsinfektioner. Husk også sutter uden suttekæde, og bamse eller andet som barnet er vant til at sove med.

Dyr i dagplejehjemmet
I nogle dagplejehjem findes der forskellige dyr. Kontakt med dyrene er altid af kortere varighed og sker altid under dagplejerens direkte opsyn. I vil kunne læse i dagplejerens præsentation her på siden, om der findes dyr i hjemmet.

Udflugter/bilkørsel med børnene
Dagplejeren må kun køre med børnene, når forældrene har givet skriftig tilladelse til dette. Alle køreture skal have et pædagogisk formål, og du vil som forældre altid vide det i forvejen. Dagplejeren kører efter gældende lovgivning om sikkerhed ved transport.
Dagplejeren skal altid inddrage en dagplejepædagog i planerne.

Ved udflugter hvor flere dagplejere deltager foregår det enten med offentlig transport eller med en lejet bus. Der må kun lejes bus, hvori børnene kan spændes fast. Her skal turen ligeledes have et pædagogisk formål.

Forsikring
I bør som forældre undersøge om jeres private forsikringer dækker jeres barn, hvis det skulle komme til skade, blive invalideret eller få tandskader, da Rebild Kommune ikke har nogen forsikring som dækker sådanne skader. Tandskader bliver i alle tilfælde behandlet af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år.

Kost i dagplejen
Dagplejerne tilbyder jeres barn sund og varieret mad, der er ernæringsmæssig rigtig, så barnet får energi til leg og læring, og dermed udvikler sig til et sundt barn, der trives.

Dagplejeren giver barnet mad i den tid det er i dagpleje. Det vil sige morgenmad, et mellemmåltid om formiddagen bestående af brød og eventuelt lidt frugt samt vand, et frokostmåltid og igen et mellemmåltid om eftermiddagen igen med brød og noget frugt eller grøntsager. Der serveres vand eller mælk til måltiderne.

Børnene må gerne være med til tilberedning af måltiderne, borddækning og afrydning. Børnene får gode kostvaner ligesom der arbejdes med de sociale spilleregler, når der spises. Der er også god tid til en snak om maden og dagens oplevelser.

Skal dit barn have specialkost, dvs. mad der ikke indgår i en almindelig husholdning som f.eks. spædbarnsgrød eller allergikost, så skal I selv medbringe det.

Det er meget vigtigt, at I får en god snak med dagplejeren, hvis du har specielle ønsker eller du oplever problemer med dit barns spisemønster. Har du brug for hjælp og vejledning står dagplejepædagogen naturligvis også til rådighed.

Forældresamtaler

Som forælder i dagplejen har du altid mulighed for at bede om en samtale med din dagplejer og evt. med deltagelse af en dagplejepædagog.

Når dit barn er omkring to år vil I, som forældre, blive tilbudt en samtale mellem jer og dagplejeren.  Samtalen har til formål at give informationer omkring barnet og have en dialog hvor indholdet mere uddybende end hverdagsinformationerne. Der er tid til at fordybe jer sammen i barnets kompetencer og færdigheder, og sikre barnet gode betingelser i overgangen til børnehaven.

Mødet vil foregå i middagsstunden, og have en varighed på ca. 1 time.

 

Tavshedspligt

Dagplejeren har pligt til at tale med dagplejepædagogen om alle forhold, der gør sig gældende vedrørende barnets trivsel.
Dagplejeren og alle andre medarbejdere i Børnehaverne Rebild Syd har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om barnets og forældrenes private forhold. Dette gælder også efter at barnet er udmeldt og ligeledes efter at personalets arbejdsforhold er ophørt.

 

Meddelsespligt

Dagplejere og dagplejepædagoger er omfattet af Sevicelovens bestemmelser om meddelsespligt. Her fremgår det at den som får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold der bringer dets sundhed eller udvikling i fare har pligt til at underrette kommunens sociale udvalg.

Gæstepleje

Hvis jeres barns dagplejer har fri, er på kursus eller er syg, bliver I tilbudt gæstepleje til barnet enten hos en anden dagplejer eller i vores gæstehus. Vi kan ikke tilbyde fast gæstepleje, men vi tilstræber, at barnet kommer til at møde så få dagplejere som muligt. Da vi først og fremmest er nødt til at bruge de åbne pladser (pladser ved dagplejere som ikke har indskrevet fire faste børn), kan I ikke forvente, at jeres barn kommer hos den samme dagplejer hver gang.

I Rebild Kommune gælder følgende principper for gæstepleje: Først benyttes de gratis pladser (ledig 4. barns plads) i en afstand af 10 km fra hjemmet. Derefter vil I få tilbudt en 5.barns plads ved en af dagplejerne i legestuegruppen eller i nærområdet.

Det er jeres egen dagplejer, der giver besked om, hvor barnet skal i gæstepleje og da vore erfaring viser os at der løbende sker ændringer, får I først besked 2 dage før selve dagen. Ved længere varende ferier dog gerne mindst 1 uge inden. Hvis I ikke ønsker at benytte gæsteplejetilbuddet, er det vigtigt, at I giver besked om det til dagplejeren, gæstehuset eller dagplejepædagogen hurtigst muligt. I må benytte jeres faste dagplejers åbningstid i gæstedagpleje.

 

Dagplejers sygdom og raskmelding

Hvis jeres dagplejer er syg, vil I mellem kl. 06.00 og 07.00 om morgenen blive ringet op af vores gæsteplejekoordinator, og få tilbudt en gæsteplads. I har pladsen ved gæsteplejeren eller i gæstehuset, indtil I hører andet fra koordinatoren eller fra gæsteplejeren. Har I sagt nej tak til gæstepleje, men alligevel får brug for det, er I altid velkomme at kontakte koordinatoren. Så finder vi en løsning. Det er meget vigtigt, at vi har alle jeres opdaterede mobil numre og/eller fastnet numre, så vi kan kontakte jer så tidligt som muligt om morgenen. Husk at aflytte jeres telefonsvarer for evt. indtalt besked fra gæsteplejekoordinatoren, inden I tager hjemmefra om morgenen. Når dagplejeren igen er klar til at arbejde, får I besked fra gæsteplejeren.

 

Dagplejernes ferie og fridage

Vores dagplejere arbejder 48 timer om ugen, og har derfor krav på 6 fridage udover de seks normale ferieuger. Samtidig deltager vores dagplejere også i kortere eller længerevarende kurser, så vi kan sikre kvalificeret pasning af børnene. Derfor får dagplejeren også tilbud om relevante kurser, så de kan følge med  udviklingen og dygtiggøre sig løbende på det pædagogiske område. Der afholdes også aftenmøder som dagplejeren er forpligtiget til at deltage i. Dette giver også anledning til, at dagplejeren skal afspadsere og dermed tilbydes børnene gæstepleje.

 

Lukkedage

Dagplejen har lukket Grundlovsdag og den 24. december. Den 31. december har dagplejen nødåbent.

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt dagene mellem jul og nytår har dagplejen åbent efter behov. Her kan I ikke forvente at få passet jeres barn i lokalområdet, men skal forvente at få tilbud om koordineret pasning ved dagplejer i kommunen og/eller i Gæstehuset i Støvring.

I uge 8, uge 42, dagene før påske og i sommerferien er der pasning efter principper som ved almindelig gæstepleje.

Ferie og fridage planlægges i et samarbejde mellem forældre og dagplejer.

Forebyggelse af børnesygdomme

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn følger det almindelige vaccinationsprogram. Vaccinationer beskytter barnet mod sygdomme, der kan være alvorlige, og som kan medføre varige skader eller død. Er jeres barn ikke vaccineret er vigtigt, at I fortæller det til dagplejeren.

Hvor flere børn er samlet, er det vigtigt at have en god hygiejne for at nedsætte risikoen for smittespredning. Dagplejerne er informeret om, at god hygiejne først og fremmest omfatter god håndhygiejne i form af håndvask inden tilberedning af madvarer, inden og efter spisning efter hjælp til toiletbesøg og efter sortering af vasketøj.  Man bør endvidere vaske eller spritte hænder, når man har hjulpet et barn med at pudse næse. Ved bleskift med afføring bruger dagplejerne engangshandsker.

 

Sygdom hos børn

Dagplejerne må kun modtage raske børn. Barnet skal være så frisk, at det kan deltage i den almindelige hverdag. Er barnets almentilstand sådan, at det ikke kan følge de aktiviteter, der er planlagt til at forgå både inde og ude, må det blive hjemme. Dette både af hensyn til det syge barn, som har brug for ekstra omsorg og kærlighed og af hensyn til smittefaren for de raske børn. Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter.

Får et barn i dagplejen tegn på sygdom, bør det så vidt muligt adskilles fra de øvrige børn og snarest hentes af forældrene. Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i dagplejen uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i dagplejen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Vær opmærksom på at dit barn godt kan være syg uden at have feber.

Da børn er mere modtagelige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange børnesygdomme smitter allerede i inkubationstiden, er det ikke muligt helt at undgå smitte i dagplejen. Et enkelt sygdomstilfælde i dagplejen giver ofte anledning til, at flere børn bliver smittet. Derfor er det vigtigt, at diagnosen smitsom sygdom stilles hurtigt for at begrænse smittespredning. Husk at informere jeres dagplejer, hvis jeres barn ikke kommer på grund af sygdom, og hvis der er smitsom sygdom i jeres hjem, selv om dagplejebarnet er rask.

 

Medicingivning

Ved kroniske sygdomme kan der være behov for at give medicin i løbet af dagen. Dagplejeren skal i dette tilfælde instrueres grundigt af forældrene i at give medicinen samt kunne læse lægens dosering på medicinen.

Dagplejeren må ikke give medicin, herunder hører også smertestillende febernedsættende præparater fx Panodil. Dagplejeren er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Derfor skal medicingivning foregå i hjemmet.

Vær opmærksom på at febernedsættende medicin kan sløre symptomer på alvorlige sygdomme. Når barnet efter smitsom sygdom igen kommer i dagpleje og fortsat skal have medicin skal det gives udenfor dagplejetiden. Dagplejerne arbejder efter de retningslinjer, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Læs om og få vejledning om smitsomme sygdomme hos børn på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.

Vi glæder os til at se dig
Velkommen til
Rebild Syd
X